Specialklubben för Västgötaspets

Exteriörbeskrivningar

Datum för exteriörbeskrivningar finns –>här

Anmälan till beskrivning finns –>här

Mer information om exteriörbeskrivning finns –>här

Observera att din hund bör ha fyllt minst 2 år för att få en fullvärdig beskrivning. Från 18 månaders ålder kan den få en s.k. ”unghundsbeskrivning” men bör beskrivas igen som fullvuxen.
Vuxna hundar har alltid förtur och unghundar beskrivs i mån av tid!
En veteran (minst 8 år) som beskrivits innan kan ombeskrivas gratis, även där i mån av tid. Dessa har förtur mot unghundar.

Den som inte är SKV-medlem omfattas inte av klubbens försäkringar utan deltar på egen risk. Sannolikheten att en olycka skulle inträffa är minimal, men en egen olycksfallsförsäkring rekommenderas utöver hundens försäkring!

English:
Note that your dog should be at least 2 years old to get a standard evaluation. From the age of 18 months it may have a ”youth exteriour description” but should be described again as a grown up.
Adult dogs are prioritized and youths will be described if there is time!
A veteran (at least 8 years old) that has been described before can get a veteran description for free, if there is time. They are prioritized over youths.

If you aren’t a member of the SKV you will not be not covered by our insurances and participate at your own risk. It’s not likely that an accident will happen, but it’s recommended to have your own accident insurance (and that your dog has one, of course).

dep_3386268-Swirl-elements

Samordnare och ansvarig för exteriörbeskrivningar / Coordinator: 
Marit Cronquist
tel: 0733-49 99 11
e-post: beskrivningskom@vastgotaspets.se

Beskrivare i Sverige för SKV är följande:

Barbro Carlsson tel: 0304-202 71
Karin Jonstad tel: 0224-422 355
Marit Cronquist tel: 0733-49 99 11
Gunnel Alsterbrink  tel: 0706-023 567

Svenska beskrivare som beskriver utomlands är / Swedish describers who describe abroad:
Marit Cronquist tel: 0733-49 99 11
Ewa Elke-Sundin tel: 021-633 01
dessutom kan man själv fråga övriga beskrivare / you may also ask any of the other describers.
Förfrågan ska i första hand tas via samordnande beskrivare / Inquiry should primarily go via the coordinator.

Av SKV godkända utländska beskrivare / Foreign describers authorized by SKV:
Isabell Ahlström, Finland
Iris Kaimio, Finland
Robert Fisher, Nederländerna
Janetta Van Iperen-Hoevens, Frankrike