Specialklubben för Västgötaspets

Aktuella beskrivningar

Exteriörbeskrivningar 2019

19 maj – LUND, i samband med träffen på Storegård
Beskrivare: Ej bestämt
Sista anmälningsdag: 14 maj  INSTÄLLD

1 juni – SKÖVDE/TIDAN, i samband med träffen i Berglunda
Beskrivare: Karin Jonstad
Sista anmälningsdag: 25 maj

15 juni – MORA, i samband med träffen på Södra Bomansberg fäbod & utställningen i Leksand (den 16 juni)
Beskrivare: Marit Cronquist
Sista anmälningsdag: 8 juni

6 juli – BODEN, i samband med vallanlagstestet
Beskrivare: Eva Lidman och Elina Sandqvist
Sista anmälningsdag: 1 juli

21 juli – SALBOHED. Kennelbeskrivning tillsammans med vallanlagstest, båda fulltecknade. Möjlighet finns att skriva upp sig på reservlista för ena eller båda, kontakta Annette Nettan Törnblom 073-076 03 63 vid intresse. 
Beskrivare: Karin Jonstad och Eva Elke Sundin

ev 24 eller 25 augusti – STOCKHOLM, i samband med Ulla & Bengts Minnesutställning i Märsta
Beskrivare: Ej klart
Sista anmälningsdag: Ej klart

22 september – LUND, i samband med träffen på Storegård
Beskrivare: Gunnel Alsterbrink
Sista anmälningsdag: 15 september

————————————————————————————————————————————————————

Avgift: 100 kr (samma pris för medlemmar som för icke medlemmar) 
OBS! Invänta personlig bekräftelse innan du betalar!

Information om exteriörbeskrivning hittar du –>>här.

Du anmäler din hund –>>här.

Observera att din hund bör ha fyllt minst 2 år för att få en fullvärdig beskrivning. Från 18 månaders ålder kan den få en s.k. ”unghundsbeskrivning” men bör beskrivas igen som fullvuxen.
Vuxna hundar har alltid förtur och unghundar beskrivs i mån av tid!
En veteran (minst 8 år) som beskrivits innan kan ombeskrivas gratis, även där i mån av tid. Dessa har förtur mot unghundar.

Den som inte är SKV-medlem omfattas inte av klubbens försäkringar utan deltar på egen risk. Sannolikheten att en olycka skulle inträffa är minimal, men en egen olycksfallsförsäkring rekommenderas utöver hundens försäkring!

dep_3386268-Swirl-elements

Samordnare och ansvarig för exteriörbeskrivningar / Coordinator: 
Marit Cronquist
tel: 0733-49 99 11
e-post: beskrivningskom@vastgotaspets.se

Beskrivare i Sverige för SKV är följande:

Barbro Carlsson tel: 0304-202 71
Karin Jonstad tel: 0224-422 355
Marit Cronquist tel: 0733-49 99 11
Gunnel Alsterbrink  tel: 0706-023 567

Svenska beskrivare som beskriver utomlands är / Swedish describers who describe abroad:
Marit Cronquist tel: 0733-49 99 11
dessutom kan man fråga övriga beskrivare / you may also ask any of the other describers.
Förfrågan ska i första hand tas via samordnande beskrivare / Inquiry should primarily go via the coordinator.

Av SKV godkända utländska beskrivare / Foreign describers authorized by SKV:
Iris Kaimio, Finland
Robert Fisher, Nederländerna
Janetta Van Iperen-Hoevens, Frankrike