Specialklubben för Västgötaspets

Aktuella beskrivningar

Exteriörbeskrivningar 2018

27 Maj – Lund – i samband med träffen på Storegård. Exteriörbeskrivare Gunnel Alsterbrink. Eventuellt kommer beskrivarelev/-er delta. Exteriörbeskrivningen börjar kl 11. Anmälan senast 20 maj Tyvärr inställd eftersom träffen är flyttad till 13 maj då ingen beskrivare kan närvara

5 & 6 maj – Tvååker – i samband med träff. Exteriörbeskrivare: Karin Jonstad. Sista anmälningsdag 4 maj.

10 maj – Vårgårda – i samband med SKV:s huvudutställning på Tånga Hed. Exteriörbeskrivare: Marit Cronquist och Barbro Carlsson. Vi kommer ha med oss beskrivarelever vid detta tillfälle så vi hoppas på många anmälda hundar =) Sista anmälningsdatum 1 maj.

17 juni – Tidan, Skövde – i samband med träff. Exteriörbeskrivare: Marit Cronquist och Barbro Carlsson Sista anmälningsdatum 10 juni.

4 augusti – Svenstavik – i samband med SKV:s specialutställning. Exteriörbeskrivare ej klart. Beskrivarelev/-er kommer att delta. Sista anmälningsdatum 25 juli.

————————————————————————————————————————————————————

Avgift: 100 kr (samma pris för medlemmar som för icke medlemmar) 
OBS! Invänta personlig bekräftelse innan du betalar!

Information om exteriörbeskrivning hittar du –>>här.

Du anmäler din hund –>>här.

Observera att din hund bör ha fyllt minst 2 år för att få en fullvärdig beskrivning. Från 18 månaders ålder kan den få en s.k. ”unghundsbeskrivning” men bör beskrivas igen som fullvuxen.
Vuxna hundar har alltid förtur och unghundar beskrivs i mån av tid!
En veteran (minst 8 år) som beskrivits innan kan ombeskrivas gratis, även där i mån av tid. Dessa har förtur mot unghundar.

Den som inte är SKV-medlem omfattas inte av klubbens försäkringar utan deltar på egen risk. Sannolikheten att en olycka skulle inträffa är minimal, men en egen olycksfallsförsäkring rekommenderas utöver hundens försäkring!

dep_3386268-Swirl-elements

Samordnare och ansvarig för exteriörbeskrivningar / Coordinator: 
Marit Cronquist
tel: 0733-49 99 11
e-post: beskrivningskom@vastgotaspets.se

Beskrivare i Sverige för SKV är följande:

Barbro Carlsson tel: 0304-202 71
Karin Jonstad tel: 0224-422 355
Marit Cronquist tel: 0733-49 99 11
Gunnel Alsterbrink  tel: 0706-023 567

Svenska beskrivare som beskriver utomlands är / Swedish describers who describe abroad:
Ewa Elke-Sundin tel: 021-633 01
Marit Cronquist tel: 0733-49 99 11
dessutom kan man själv fråga övriga beskrivare / you may also ask any of the other describers.
Förfrågan ska i första hand tas via samordnande beskrivare / Inquiry should primarily go via the coordinator.

Av SKV godkända utländska beskrivare / Foreign describers authorized by SKV:
Isabell Ahström, Finland
Iris Kaimio, Finland
Robert Fisher, Nederländerna
Janetta Van Iperen-Hoevens, Frankrike