Specialklubben för Västgötaspets

Aktuella beskrivningar

Exteriörbeskrivningar 2019

21 juli – SALBOHED. Kennelbeskrivning tillsammans med vallanlagstest, båda fulltecknade. Möjlighet finns att skriva upp sig på reservlista för ena eller båda, kontakta Annette Nettan Törnblom 073-076 03 63 vid intresse. 
Beskrivare: Karin Jonstad och Eva Elke Sundin

27-28 juli – TVÅÅKER – I samband med vallanlagstest. Skriv en kommentar i anmälan om du har anmält till vallanlaget också, så du får samma dag. Tänk på att det är först till kvarn på vallanlagstestet, ange i anmälan vilken dag du önskar.
Beskrivare: Barbro Carlsson
Sista anmälningsdag: 20 juli

ev 24 eller 25 augusti – STOCKHOLM, i samband med Ulla & Bengts Minnesutställning i Märsta
Beskrivare: Ej klart
Sista anmälningsdag: Ej klart

8 september – HALMSTAD
Beskrivare: Marit Cronquist
Arrangeras i samband med Hultahäxans kennelträff utanför Halmstad, hemma hos kennelinnehavaren Malin Öberg. Exteriörbeskrivningen är öppen även för hundar från andra uppfödare. 
Sista anmälningsdag: 1 september. Max 12 hundar
Info om själva kennelträffen ges av Malin Öberg 0709-43 82 01. Det går även att läsa om träffen på www.konstigamalin.se
Närmare information om plats och tider kommer när anmälan har gått ut.

22 september – LUND, i samband med träffen på Storegård INSTÄLLD

————————————————————————————————————————————————————

Avgift: 100 kr (samma pris för medlemmar som för icke medlemmar) 
OBS! Invänta personlig bekräftelse innan du betalar!

Information om exteriörbeskrivning hittar du –>>här.

Du anmäler din hund –>>här.

Observera att din hund bör ha fyllt minst 2 år för att få en fullvärdig beskrivning. Från 18 månaders ålder kan den få en s.k. ”unghundsbeskrivning” men bör beskrivas igen som fullvuxen.
Vuxna hundar har alltid förtur och unghundar beskrivs i mån av tid!
En veteran (minst 8 år) som beskrivits innan kan ombeskrivas gratis, även där i mån av tid. Dessa har förtur mot unghundar.

Den som inte är SKV-medlem omfattas inte av klubbens försäkringar utan deltar på egen risk. Sannolikheten att en olycka skulle inträffa är minimal, men en egen olycksfallsförsäkring rekommenderas utöver hundens försäkring!

dep_3386268-Swirl-elements

Samordnare och ansvarig för exteriörbeskrivningar / Coordinator: 
Marit Cronquist
tel: 0733-49 99 11
e-post: beskrivningskom@vastgotaspets.se

Beskrivare i Sverige för SKV är följande:

Barbro Carlsson tel: 0304-202 71
Karin Jonstad tel: 0224-422 355
Marit Cronquist tel: 0733-49 99 11
Gunnel Alsterbrink  tel: 0706-023 567

Svenska beskrivare som beskriver utomlands är / Swedish describers who describe abroad:
Marit Cronquist tel: 0733-49 99 11
dessutom kan man fråga övriga beskrivare / you may also ask any of the other describers.
Förfrågan ska i första hand tas via samordnande beskrivare / Inquiry should primarily go via the coordinator.

Av SKV godkända utländska beskrivare / Foreign describers authorized by SKV:
Iris Kaimio, Finland
Robert Fisher, Nederländerna
Janetta Van Iperen-Hoevens, Frankrike