Specialklubben för Västgötaspets

Anmälan

Fyll i formuläret nedan för att anmäla Din hund till exteriörbeskrivning.
Var snälla och dubbelkolla alla uppgifter innan ni skickar så det stämmer.


Avgiften är 100 kr oavsett om man är medlem i SKV eller inte.
Veteraner (minst 8 år) som är beskrivna tidigare ombeskrivs gratis.

OBS!
Betala inte förrän du fått personlig bekräftelse då det underlättar vår hantering om beskrivningen inte skulle bli av.

Försäkring: Den som inte är medlem i SKV omfattas inte av klubbens försäkringar utan deltar på egen risk. Sannolikheten att en olycka skulle inträffa är minimal, men en egen olycksfallsförsäkring rekommenderas.