Specialklubben för Västgötaspets

Anmälan

Fyll i formuläret nedan för att anmäla Din hund till exteriörbeskrivning:


Avgiften är 100 kr oavsett om man är medlem i SKV eller inte.
Veteraner (minst 8 år) som är beskrivna tidigare ombeskrives gratis.

Försäkring: Den som inte är medlem i SKV omfattas inte av klubbens försäkringar utan deltar på egen risk. Sannolikheten att en olycka skulle inträffa är minimal, men en egen olycksfallsförsäkring rekommenderas.

OBS!
Betala inte förrän du fått personlig bekräftelse då det underlättar vår hantering om beskrivningen inte skulle bli av.