Specialklubben för Västgötaspets

BPH Borås

Vill du göra BPH? Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund, är som namnet säger en beskrivning av hundars mentalitet och personlighet Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

Försäkring: Den som inte är SKV-medlem omfattas inte av klubbens försäkringar utan deltar på egen risk. Sannolikheten att en olycka skulle inträffa är minimal, men en egen olycksfallsförsäkring rekommenderas.

Inför Jubileumsåret 2016 anordnar avelskommittén ett BPH på Södra Älvsborgs kennelklubb i Borås 16-17 april. Pris 800kr SKV sponsrar deltagande hundar med 300kr!!!!

Vi tar emot max åtta hundar per dag. Hunden ska vara minst 12 månader gammal.

Mejla ANMÄLAN senast 25 mars till: skogsbygden@passagen.se
Hundens namn, regnummer + ID-nummer/chipnummer, ägarens namn, adress, telefonnummer + mejladress. Meddela vilket/vilka datum du kan delta (16/4 eller 17/4) och om du vill göra BPH med eller utan skott. Anmälan enligt principen ”först till kvarn”. Anmälan är komplett först när avgiften är inbetald på SKV:s konto.

Betalning (500 kr) sker till SKV bg 5662-8316.

Notera hundens namn på inbetalningen.
Avelskommittén
BPH 2016