Specialklubben för Västgötaspets

Aktivitetspott

Alla som anordnar aktiviteter!

Ni vet väl att vi har en aktivitetspott från vår sponsor Agria? Dessa pengar kan t ex användas till att bekosta fika eller lokal vid träffar. 
En aktivitet ska informeras i rimlig tid på hemsida och eventuellt i tidningen för att ersättning för utgifter ska utgå. Kvitton skickas till kassören.

Comments are closed.