Specialklubben för Västgötaspets

Avelskommittén informerar

Avelsrådets spalt (klicka)

Regler och bestämmelser som rör dig som sysslar med uppfödning.

Reviderade GRUNDREGLER för UPPFÖDARE samt Aktuella REGISTRERINGSBESTÄMMELSER
(gäller fr.o.m. 2009-01-01)

» Till SKK regelverk och avtal


Ögonlysning av västgötaspets.

SKV har som Ras- och Specialklubb i västgötaspetsens ursprungsland ansvaret att vårda och förvalta rasen på ett ansvarsfullt sätt.

Under de senaste 6-7 åren har det främst i Finland men även i andra länder hittats en typ av ”förändring” på västgötaspetsens ögon (se Dr Komaromys artikel). I Finland kallas förändringen J175 eftersom den inte anses vara lik några andra förändringar man kan jämföra med hos andra raser.
Flera utländska klubbar har bett SKV att hjälpa till att få fram resultat på hur det ser ut i Sverige.

SKV har därför varit i kontakt med en av Sveriges främsta ögonspecialister, tillika SKK:s ögonspecialist, veterinär Lennart Garmer, för att få råd och hjälp med att ta reda på vad dessa förändringar är.

Veterinär Lennart Garmer anser att han under 2009 önskar få minst 100 hundar ögonlysta i olika åldrar och  med olika härstamningar och från så många uppfödningar som möjligt.

SKV:s och avelskommitténs  rekommendationer vid parning blir härmed:

För att inte gå miste om värdefulla hundar i aveln, rekommenderas att om tilltänkt avelstik vid ögonlysning får påpekandet ”VÄSTGÖTARETINOPATI”, bör tilltänkt hane vara minst 6 år gammal och vara ögonlyst UA för mindre än 1 år sen.

För SKV
/Avelskommittén.

» Läs artikel om Nedärvd retinopati hos Västgötaspets