Specialklubben för Västgötaspets

Avelsrådets spalt

Bertil Bersbo, Jenny Pleym, Kim Johansson

Lite statistik från året 2014:
– 60 st ögonlysta 37 st ua
– 12 st retinopati ärftlig
– 2 st ”genetisk betydelse okänd/kan ej bedömas”
– 1 st ”öga uppföljning”
– 4 st med någon form av katarakt
– 4 st med ppm

53 stycken var hd röntgade
– 41 st A eller B = 79 %
– 11 st C eller D = 21 %
– 1 stycken hund hade D-höfter.
Tre stycken hundar är omröntgade med samma resultat som tidigare och är inte med i statistiken.

– 27 kullar har föräldrar med A /eller B eller ua höfter
– 3 kull B-C
– 1 kull A-C
– 1 kull A-okänd
– 2 kull B-okänd
– 1 kull C- okänd
– 4 kullar okänd-okänd

39 kullar/184 valpar ger ett valpsnitt på 4,7
Antal hanar använda i avel 29 st, antal tikar 38 st, på 39 kullar.
Om man istället tittar på en treårsperiod, 2012-2014 är 68 st hanar och 84 tikar använda, på 116 kullar.
Vilket ger ett snitt på 22.6 hanar och 28 tikar per år, och 38,6 kullar. Kullsnittet blir 4,5.

Inavelstrenden på rasen var 1.6% vilket var en stor förbättring från föregående års 2,5!
 

Information

Tikar fyllda sju år vid parningstillfället måste ha ett friskintyg som inte får vara äldre än 1 månad.

Glöm inte att tikar över sju år alltid måste ha minst 12 månaders vila mellan kullarna.

 

Matadoravel
SKKs rekommendation är att inte använda enskilda individer i avel mer än 25 % av antalet valpar som föds på ett år under hundens hela livstid. Vi har ca 180 valpar reggade om året vilket då blir max 45 valpar. Men vad som bör läggas stor vikt vid är antalet barnbarn som inte bör överstiga det dubbla vilket således blir 90. För tikar har vi satt en gräns på ca 20 valpar. Detta är maxantalet! Vi känner ju alla till att ju fler olika individer vi använder desto bredare blir vår avelsbas.
Tycker vi detta är ett lagom antal eller bör vi se över våra rekommendationer?

Får du ”öga uppföljning”! Får du inte regga valpar förrän diagnos är ställd.

Får du ”retinopati ärftlig” går det att regga men får inte lägga in annons på ”köpa hund.se” eller skiva ut avtal. Du måste även enligt SKK bifoga bilaga med köpeavtalet som informerar om diagnosen hos individen.

 

Information från SKK
Att annonsera på köpahund.se är en möjlighet för de uppfödare som följer SKKs regelverk. Att kullarna uppfyller registreringreglerna är en grundförutsättning. Sedan finns kullar där ett eller båda föräldradjuren har registrerade diagnoser som inte omfattas av hälsoprogram (nivå 2 eller 3) för rasen, men där diagnosen bedömts som så allvarlig att kullen inte anses lämplig att hänvisa till via köpahund.se. Ett antal spärrar för föräldradjur som har diagnoser av denna typ finns därför i köpahund.se. Tyvärr är det inte möjligt att publicera dessa diagnoser. En del diagnoser är alltid spärrade, medan andra kan bero på exempelvis grad/omfattning och måste bedömas i det enskilda fallet. Som uppfödare måste man vara medveten om att man, om man använder en hund i avel som har undersökts och funnits ha någon ärftlig sjukdom/åkomma som inte direkt regleras i SKKs regelverk, själv måste ta ansvar för att kullen uppfyller så väl svensk lagstiftning som SKKs regelverk. Avseende köpa hund kan man, om man har valt att ta en sådan kull, kontakta SKKs kansli för att höra om just den kullen kan få hänvisning via köpahund.se. Katarakt en diagnos som kan finnas i väldigt många typer och omfattningar, där några är ärftliga och andra inte. Där måste man titta på den enskilda diagnosen för att avgöra om just den katarakten är spärrad. Generellt kan sägas att de allra flesta former av katarakt i dagsläget inte genererar spärrar i köpahund.se. HD grad C ger inte spärr för hänvisning via köpahund.se.

 

Med vänlig hälsning

Helena Skarp
Chef Avdelningen för avel och hälsa