Specialklubben för Västgötaspets

HD-resultat

HD-resultat på västgötaspetsar som har lagts upp här året efter röntgen då vi sammanställt resultaten.

2010

2009

2008

2007

2005

Courtesy of Mrs Peta Dowle in New Zeeland for letting us use this picture.