Specialklubben för Västgötaspets

AktuelltCategory Archives

Lydnadstävlingar

Vi har ännu inte hört av någon intresserad av att bli organisationsansvarig för den årliga lydnadstävlingen i samband med huvudutställningen, som vanligtvis är på Tånga Hed, Vårgårda. Tävlingen har uteblivit de två senaste åren pga detta.
 
Vi hoppas att någon hör av sig och är villig att åta sig denna uppgift nästa år. Tävlingsdagen är alltid fredagen efter Kristi Himmelsfärd.
 
De praktiska arrangemangen hjälps medlemmarna åt med – det brukar inte saknas villiga händer.
 
Hör av dig till styrelsen@vastgotaspets.se vid intresse.
 

Exteriörbeskrivningar

Nu är anmälan till beskrivningarna i Svenstavik 4 augusti (i samband med specialutställningen) och på Storegård 16 september (i samband med träff) öppen. 

Du anmäler dig –>här
Mer information om exteriörbeskrivning finns –>här 

Tånga Hed

Sent omsider kommer nu en kortfattad rapport från huvudutställningen på Tånga Hed. Utställningen flöt på bra i vackert väder, många fina hundar med glada ägare var på plats, både från Sverige och utländska. Nästa specialutställning är i Svenstavik i augusti, hoppas vi ses då och att vädret blir lika fint.
Tack till alla utställare för att ni kom, alla som hjälpt till, samt domarna Marianne Baden och Jahn Stääv!


BIR: Danga’s Beata Thorsdotter
BIM: Skogsbygdens Ömovitz Comhem


Skönt att vila med en kompis som kudde!

Foto: Mats Berglind

Uppfödare som annonserar på hemsidan…

…missa inte att avgiften för gåvomedlemskap till utländska valpköpare har sänkts till 125 kr. Detta är fortsatt valfritt, endast alla svenska valpköpare som inte redan är medlemmar i SKV måste få valpgåvomedlemskap efter att parning/valpkull annonserats på hemsidan. För svenska valpköpare är avgiften fortsatt 100 kr för gåvomedlemskap.

HÄLSOENKÄTEN

Nu är vår stora hälsoenkät avslutad. Vi har fått in hela 772 svar! Tack till alla er som tagit er tid att svara.
Nu börjar avelskommittén arbetet med att gå igenom svaren och sammanställa resultatet inför vår revidering av RAS som planeras att vara klar i höst.
Vid en första snabb genomgång av enkäten kan vi konstatera att vi fortsatt har en frisk ras som lever länge, och där en mycket stor andel av ägarna bedömer sin hunds allmäntillstånd till ”Mycket gott”. En övervägande majoritet har svarat ”ja” på frågan om de kan tänka sig att skaffa en västgötaspets igen och bara en ytterst pytteliten andel har angivit att de är missnöjda med sitt val av ras.

Avelskommittén

Aktivitetspott

Alla som anordnar aktiviteter!

Ni vet väl att vi har en aktivitetspott från vår sponsor Agria? Dessa pengar kan t ex användas till att bekosta fika eller lokal vid träffar. 
En aktivitet ska informeras i rimlig tid på hemsida och eventuellt i tidningen för att ersättning för utgifter ska utgå. Kvitton skickas till kassören.

halla annons2
www.hallafoder.se