Specialklubben för Västgötaspets

AktuelltCategory Archives

Specialutställning 4 augusti

Årets andra special hålls i Svenstavik i samband med länsklubben Jämtland/Härjedalen 4 och 5 augusti. Specialen är på lördagen den 4:e.

Varför inte ha en trevlig semester uppe i den fina naturen! Det finns gott om närliggande boende och här har ni chansen att tävla om cert två dagar i rad samt det nordiska certet på länsklubbsutställningen.

Domare på specialen är Eva Liljekvist Borg och på länsklubben har vi Jens Myrman.

Anmälan för specialutställningen har inte öppnat än, men boka in datumet i kalendern redan nu!

HÄLSOENKÄTEN

Nu är vår stora hälsoenkät avslutad. Vi har fått in hela 772 svar! Tack till alla er som tagit er tid att svara.
Nu börjar avelskommittén arbetet med att gå igenom svaren och sammanställa resultatet inför vår revidering av RAS som planeras att vara klar i höst.
Vid en första snabb genomgång av enkäten kan vi konstatera att vi fortsatt har en frisk ras som lever länge, och där en mycket stor andel av ägarna bedömer sin hunds allmäntillstånd till ”Mycket gott”. En övervägande majoritet har svarat ”ja” på frågan om de kan tänka sig att skaffa en västgötaspets igen och bara en ytterst pytteliten andel har angivit att de är missnöjda med sitt val av ras.

Avelskommittén

Aktivitetspott

Alla som anordnar aktiviteter!

Ni vet väl att vi har en aktivitetspott från vår sponsor Agria? Dessa pengar kan t ex användas till att bekosta fika eller lokal vid träffar. 
En aktivitet ska informeras i rimlig tid på hemsida och eventuellt i tidningen för att ersättning för utgifter ska utgå. Kvitton skickas till kassören.

halla annons2
www.hallafoder.se