Specialklubben för Västgötaspets

AktuelltCategory Archives

Extraträff Gärdet 17/3

De månatliga västgötaspetspromenaderna på Gärdet i Stockholm har fått en extrainsatt träff den 17/3. Träffen den 24/3 blir också av som planerat, det blir alltså två träffar i mars. 

Mer info under ”övriga aktiviteter”: http://vastgotaspets.se/aktiviteter/ovriga-aktiviteter/

HJÄLP BEHÖVS – HELP NEEDED

Specialklubben för västgötaspets samlar information om avlidna hundar till vår databas.
Vi hoppas att så många som möjligt tar ett par minuter och fyller i vårt formulär på hemsidan:

Anmälan avliden hund / Report deceased dog

Om formuläret på hemsidan krånglar, vänligen skicka ett mail till skvdatabas@vastgotaspets.se enligt nedan:

——-

Specialklubben för västgötaspets is collecting information about deceased dogs for our database.
We hope that as many as possible can take a couple of minutes and fill our form out:
http://vastgotaspets.se/skv/anmalan-avliden-hund-report-deceased-dog/

If the form isn’t working properly, please email us with your information:
skvdatabas@vastgotaspets.se

Nödvändig information / Required information:
• Reg.nummer / Full registration number
• Hela hundens namn enligt stamtavlan. / The dogs full name according to the pedigree
• Hemland vid hundens död / Country of standing
• Ägare vid hundens död. / Owner at the dogs demise.
• Datum för hundens död / Date of Death
Årtal räcker / The year will be enough
• Dödsorsak / Cause of Death
Ex. Ålder, påkörd av bil etc. / Old age, Hit by a car etc.
• Övrig information / Other information

Med vänlig hälsning – Kind regards
Specialklubben för västgötaspets

Täckhundslistan

För att det ska bli lite enklare att hitta vilka hanar som nyligen lagts till på täckhundslistan så markeras dessa hädanefter med NY!!! efter namnet. Detta kommer stå kvar ungefär ett par månader. 

Har du en hane på täckhundslistan? Ta gärna en titt och se ifall något behöver uppdateras, eller om hanen inte längre är aktuell för avel och ska tas bort från listan. Mejla eventuella ändringar till tackhundslistan@vastgotaspets.se. Listan finns –>här

Anmälan av nya hanar gör du –>här. Information och regler för täckhundslistan finns –>här

Lydnadstävlingar

Vi har ännu inte hört av någon intresserad av att bli organisationsansvarig för den årliga lydnadstävlingen i samband med huvudutställningen, som vanligtvis är på Tånga Hed, Vårgårda. Tävlingen har uteblivit de två senaste åren pga detta.
 
Vi hoppas att någon hör av sig och är villig att åta sig denna uppgift nästa år. Tävlingsdagen är alltid fredagen efter Kristi Himmelsfärd.
 
De praktiska arrangemangen hjälps medlemmarna åt med – det brukar inte saknas villiga händer.
 
Hör av dig till styrelsen@vastgotaspets.se vid intresse.
 

halla annons2
www.hallafoder.se