Specialklubben för Västgötaspets

AktuelltCategory Archives

My Dog 2019

Hej allihopa!

My dog närmar sig med stormsteg och som vanligt letar vi efter glada hundar och människor som vill bemanna vår monter.
2019 infaller My Dog 3-6 januari.

Passen är fyra timmar och vi letar efter några som kan bemanna följande tider:
Torsdag 13-17
Fredag 9-13
Fredag 13-17
Söndag 9-13
Söndag 13-17.

Under eftermiddagen ingår också att få visa upp rasen i stora ringen under rasparaden.

Kontakta Isabell Skarhall för intresseanmälan eller mer information genom att mejla till aktiviteter@vastgotaspets.se

Medlemsmöte

Lördagen den 3/11 kl 10.00-16.00
på Studiefrämjandet i Jönköping

Preliminärt program:
Dialogen med Jordbruksverket
Genetisk variation
RAS/Avelsrekommendationer
Hälsoenkäten
Viktiga diskussioner!
Mer info kommer senare.
Missa inte chansen att påverka viktiga beslut!
Vi bjuder på fika och lunch.

Anmälan senast 15/10 till avelskom@vastgotaspets.se

Foton till kalender

Du som är medlem i SKV, nu är det dags att skicka in bilder till 2019 års kalender.
Skicka bilder på din/dina hundar i vardagen, på träning, tävling mm (ej utställningsbilder) och från alla årstider.
Tänk på att skicka orginalbilder då dessa oftast har en bra storlek.
Skickas per mail till mig senast 1/10

Maarit/ maaritsallanto@hotmail.com

Butiken

Nyheter i butiken!

http://butik.vastgotaspets.se/produkt-kategori/nyheter/

Lydnadstävlingar

Vi har ännu inte hört av någon intresserad av att bli organisationsansvarig för den årliga lydnadstävlingen i samband med huvudutställningen, som vanligtvis är på Tånga Hed, Vårgårda. Tävlingen har uteblivit de två senaste åren pga detta.
 
Vi hoppas att någon hör av sig och är villig att åta sig denna uppgift nästa år. Tävlingsdagen är alltid fredagen efter Kristi Himmelsfärd.
 
De praktiska arrangemangen hjälps medlemmarna åt med – det brukar inte saknas villiga händer.
 
Hör av dig till styrelsen@vastgotaspets.se vid intresse.
 

Uppfödare som annonserar på hemsidan…

…missa inte att avgiften för gåvomedlemskap till utländska valpköpare har sänkts till 125 kr. Detta är fortsatt valfritt, endast alla svenska valpköpare som inte redan är medlemmar i SKV måste få valpgåvomedlemskap efter att parning/valpkull annonserats på hemsidan. För svenska valpköpare är avgiften fortsatt 100 kr för gåvomedlemskap.

HÄLSOENKÄTEN

Nu är vår stora hälsoenkät avslutad. Vi har fått in hela 772 svar! Tack till alla er som tagit er tid att svara.
Nu börjar avelskommittén arbetet med att gå igenom svaren och sammanställa resultatet inför vår revidering av RAS som planeras att vara klar i höst.
Vid en första snabb genomgång av enkäten kan vi konstatera att vi fortsatt har en frisk ras som lever länge, och där en mycket stor andel av ägarna bedömer sin hunds allmäntillstånd till ”Mycket gott”. En övervägande majoritet har svarat ”ja” på frågan om de kan tänka sig att skaffa en västgötaspets igen och bara en ytterst pytteliten andel har angivit att de är missnöjda med sitt val av ras.

Avelskommittén

halla annons2
www.hallafoder.se