Specialklubben för Västgötaspets

ED-screening avslutas

SKKs avelskommitté beslutade i november 2016 att screening för ED (armbågsledsdysplasi) inte längre ska vara tillgängligt för bland annat västgötaspets, då de kondrodystrofa raserna inte har de typiska defekter som man screenar för. Detta gör att resultatet inte kan anses tillförlitligt. I juninumret av Hundsport Special (SKKs tidning för uppfödare) står det i en notis att det är beslutat att dessa raser inte längre kan få ED-avläsning genomförd. Det framgår dock inte om detta beslut gäller med omedelbar verkan. Frågan är om alla veterinärer är medvetna om detta beslut, jag (webmaster) HD-röntgade min yngsta så sent som i slutet av juni och fick, liksom tidigare gånger, frågan av veterinären om jag skulle röntga armbågarna också. 
Då det kostar mer att även röntga armbågslederna än bara höftlederna så kan detta alltså vara värt att lägga på minnet, så inte pengar kastas bort i onödan eftersom ED ändå inte kommer att avläsas när röntgenplåtarna skickas till SKK. 

Comments are closed.