Specialklubben för Västgötaspets

Hälsoenkät – västgötaspets

Specialklubben för västgötaspets (SKV) vill kartlägga det aktuella hälsoläget hos våra västgötaspetsar och har därför skapat en hälsoenkät som besvaras på nätet. Undersökningen tar ca 15 minuter och just ditt svar är mycket viktigt för att få en så heltäckande bild som möjligt.
En inbjudan har skickas till ägare av västgötaspetsar som är födda 2000 eller senare och som är registrerade hos Svenska Kennelklubben och där ägaren har lämnat en e-postadress.

Om du har en västgötaspets född 2000 eller senare och inte fått någon inbjudan via e-post skulle vi bli mycket tacksamma om du också vill fylla i undersökningen.

Vi ber dig att besvara enkäten oavsett om din hund varit frisk hela livet eller om den haft något problem. Undersökningen gäller både avlidna hundar och de som fortfarande lever.
Varje enkät gäller för 1 hund. Har du flera västgötaspetsar ber vi dig att fylla i en för varje.
Svaret är anonymt och går inte att knyta till något särskild hund eller person.
Enkäten är skapad hos EasyQuest, ett nordiskt företag som är specialiserade på undersökningar online.

Vi skulle vilja ha ditt svar senast den 30 april. Men det är lätt att glömma så gör den gärna så snart som möjligt. :)
Här är länken till enkäten: https://app.easyquest.com/q/c2ESq

Med vänliga hälsningar
Avelskommittén
Specialklubben för västgötaspets (SKV)

Comments are closed.