Specialklubben för Västgötaspets

Omplacering – Info

Ibland händer det att en hund behöver ett nytt hem. Att en hund omplaceras betyder inte per automatik att det är en problemhund.
Det finns olika omständigheter som gör att man inte kan ha hunden kvar.

Som medlem i SKV och SKK är man skyldig att följa SKKs grundregler vid valpförsäljning och omplacering (gäller alltså även vuxna hundar vare sig de skänks eller säljs vidare).
Det innebär att man är skyldig att veterinärbesiktiga även vuxen hund inom en vecka före leverans till ny ägare.

All annonsering på denna sida ska gå genom genom valpförmedlingen.

Du behöver inte vara medlem i SKV för att få annonsera en omplacering här! Vi hjälper alla västgötaspetsar att hitta ett bra hem!

Behöver Du hjälp att hitta ett nytt hem till Din hund?
Vi hjälper dig gärna med att sätta ihop en annons med adekvat information om hunden. Bifoga gärna ett foto på hunden.
Vill du, hjälper vi gärna till som en första kontakt för de som är intresserade, vi har också ofta personer som väntar på en vuxen hund som vi kan kontakta för att se om de kan vara rätt person för din hund.
OBS! Din valpannons ska skickas till valpar@vastgotaspets.se eller rings in till Marit Cronquist (se nedan).

Gåvomedlemskap vid omplacering:
Man kan ge ett gåvomedlemskap även när man omplacerar en vuxen hund.
Du sätter då in 100 kr på SKV:s Postgiro 89 09 29-3 eller Bankgiro 5662-8316
Märk betalningen med den nye medlemmens namn, adress och ort.

Avgiften gäller för 1 år framåt.

Valpförmedlare
Vera Andersson (samordnande och valphänvisning)
Kristdala
Tel: 0491-750 32
Mobil: 070-290 13 26

Marit Cronquist (valphänvisning och kontakt för omplaceringar)
Skövde
Tel: 073-349 99 11

Aktuella omplaceringar finns >>här.