Specialklubben för Västgötaspets

Manusstopp 15/11

Missa inte!
Manusstopp till tidningen 15 november!
Redaktören önskar:
Julannonser
Artiklar
Nya championat och titlar
Insändare
Berättelser om dig och din hund (kanske med julanknytning)
Planerade aktiviteter
Rapporter från genomförda aktiviteter
….med mera, med mera

Skicka ditt material senast den 15 november till redaktion@vastgotaspets.se
Julnumret av klubbtidningen Västgötaspetsen kommer ut runt den 15 december till våra strax över tusen medlemmar.

Comments are closed.