Specialklubben för Västgötaspets

Kontaktlista

Här finner du e-postadresser till samtliga i styrelse och kommittéer inom SKV.
Se även sidorna under SKV/Organisation för mer information.

Samtliga i styrelsen: styrelsen@vastgotaspets.se

Ordförande: Erik Stenkvist – ordf@vastgotaspets.se
Vice ordförande:  Jan Helgesson – v-ordf@vastgotaspets.se
Sekreterare: Marianne Larsson – sekr@vastgotaspets.se
Kassör: Lill Johansson – kassor@vastgotaspets.se
Ledamot: Anita Whitmarsh – ledamot1@vastgotaspets.se
Ledamot: Elina Sandqvist – ledamot2@vastgotaspets.se
Ledamot: Susanne Hedelius – ledamot3@vastgotaspets.se
Suppleant 1: Jonna Kanerva – suppl1@vastgotaspets.se
Suppleant 2: Isabell Skarhall – suppl2@vastgotaspets.se
Suppleant 3: Gunn Jacobsson – suppl3@vastgotaspets.se
Suppleant 4: Gunilla Björkman – suppl4@vastgotaspets.se

Revisorer:
Berith Uhlén Svensson & Hans G Bengtsson – revisor@vastgotaspets.se
Revisorsuppleanter:
Karin Jonstad & Ulla Käck – revisorsuppl@vastgotaspets.se

Valberedning:
Jenny Gustafsson, Ingegerd Metz, Gunnel Sandquist – valberedningen@vastgotaspets.se

Aktivitetskommittéen:
Isabell Skarhall, Johanna Öhlund, Christina Bengtsson- aktiviteter@vastgotaspets.se

Avelskommittéen:
Jenny Pleym, Kim Johansson, Louise Wind, Isabell Skarhall, Gunnel Sandquist – avelskom@vastgotaspets.se

Beskrivningskommittéen:
Marit Cronquist, Barbro Carlsson –  beskrivningskom@vastgotaspets.se

Utställningskommittéen:
Susanne Hedelius, Ann-Katrin Stenkvist, Ann-Kristin Svanström, Anita Whitmarsh  – utstallkom@vastgotaspets.se

Vallanlagskommittéen:
Örjan Skoglund & Jenny Pleym – vallanlagkom@vastgotaspets.se

Årsbokskommittéen:
Erik Stenkvist – arsbokkom@vastgotaspets.se

Butik:
Marit Cronquist, Christina L Bengtsson – butik@vastgotaspets.se

Redaktion, Tidningen Västgötaspetsen:
Gunnel Sandquist – redaktion@vastgotaspets.se

Täckhundslista:
Louise Wind – tackhundslistan@vastgotaspets.se

Valpförmedling:
Vera Andersson, Marit Cronquist – valpar@vastgotaspets.se

Webmaster:
Elina Sandqvist – webmasterskv@vastgotaspets.se

Resultatrapportering hemsida:
Isabell Skarhall – resultat@vastgotaspets.se