Specialklubben för Västgötaspets

Kommittéer

Avelskommittén

Jenny Pleym (samordnare)
Skephult
Tel: 0320-731 35 (kvällstid)

Kim Johansson (avelsrådgivning)
Svenljunga
Tel: 0325-105 67 / 0703-61 05 67

Louise Wind
Tidaholm
Tel:070 693 3381

Isabell Skarhall
Vårgårda
Tel: 070-186 50 53

Gunnel Sandquist (informatör)
Mjöbäck
Tel: 0325-340 42
Mobil: 073-200 02 50

E-post: avelskom@vastgotaspets.se

Beskrivningskommittén
Marit Cronquist (samordnare)
Skövde
Tel: 073-349 99 11

Barbro Carlsson
Nösund
Tel: 0304-202 71 / 070-736 94 01

E-post: beskrivningskom@vastgotaspets.se

Utställningskommittén
Susanne Hedelius (samordnare)
Båstad
Tel: 070-962 41 35

Ann-Katrin Stenkvist
Norrköping

Anita Whitmarsh
Gnesta
Tel: 070-296 39 57

Ann-Kristine Svanström

E-post: utstallkom@vastgotaspets.se

Vallanlagskommittén
Örjan Skoglund (samordnare)
Västerfärnebo
Tel: 0224-74 04 58 / 072-744 04 58

Jenny Pleym
Skephult
Tel: 0320-731 35 (kvällstid)

E-post: vallanlagkom@vastgotaspets.se

Årsbokskommittén
Erik Stenkvist (samordnare)
Norrköping
Tel: 070-220 35 65

E-post: arsbokkom@vastgotaspets.se

Aktivitetskommittén
Isabell Skarhall (samordnare)
Vårgårda
Tel: 070-186 50 53
Gäller ej lydnadstävlingar

E-post: aktiviteter@vastgotaspets.se

Valberedning
Jenny Gustafsson (sammankallande)
Annika Lundblad
Eva Jönsson

E-post: valberedning@vastgotaspets.se