Specialklubben för Västgötaspets

Styrelsen

Nedan presenteras styrelsen.

Vill du nå samtliga i styrelsen med ett enda klick gör du det på den här adressen
—>>styrelsen@vastgotaspets.se

Ordförande
Erik Stenkvist
Mobil: 070-220 35 65
E-post: ordf@vastgotaspets.se

Vice ordförande
Jan Helgesson
Mobil: 070-340 25 51
E-post: v-ordf@vastgotaspets.se

Sekreterare
Marianne Larsson
Mobil: 070-241 88 79
E -post: sekr@vastgotaspets.se

Kassör
Lill Johansson
Mobil: 070-813 67 17
E-post: kassor@vastgotaspets.se

Ledamot
Anita Whitmarsh
Tel: 0158 – 207 20
Mobil: 070-296 39 57
E-post: ledamot1@vastgotaspets.se

Ledamot
Elina Sandqvist
Mobil: 073-361 85 39
E-post: ledamot2@vastgotaspets.se

Ledamot
Susanne Hedelius
Mobil: 070-962 41 35
E-post: ledamot3@vastgotaspets.se

Suppleant 1
Jonna Kanerva
Mobil: 073-800 87 05
E-post: suppl1@vastgotaspets.se

Suppleant 2
Isabell Skarhall
Mobil: 070-186 50 53
E-post: suppl2@vastgotaspets.se

Suppleant 3
Gunn Jacobsson
Mobil: 070-351 43 15
E-post: suppl3@vastgotaspets.se

Suppleant 4
Gunilla Björkman
Mobil: 070-799 18 15
E-post: suppl4@vastgotaspets.se

Revisorer:
Berith Uhlén Svensson
Annabovägen 6
439 72 Fjärås
Tel: 0300-54 5146

Hans G Bengtsson
Anisvägen 19
310 31 Eldsberga

E-post: revisor@vastgotaspets.se

Revisorsuppleanter:
Karin Jonstad
Vevdesboda 106
730 71 Salbohed
Tel: 0224-42 23 55
Mobil: 0702-04 49 31

Ulla Käck
Vevdesboda 102
730 71 Salbohed
Tel: 0224-74 20 34

E-post: revisorsuppl@vastgotaspets.se

Valberedning:
Jenny Gustafsson (sammankallande) 

Ingegerd Metz

Gunnel Sandquist

E-post: valberedningen@vastgotaspets.se