Specialklubben för Västgötaspets

Information

Exteriörbeskrivning innebär att du får din hunds exteriör beskriven utifrån (jämförd med) standarden. Det ingår inget tävlingsmoment, utan det är en ren “utvärdering”, del för del. Protokollen har ett värde i avelsarbetet för rasklubb och uppfödare, men är också en rolig upplevelse att vara med på som alldeles “vanlig” hundägare.

För att din hund ska få en fullvärdig beskrivning bör den ha fyllt minst 2 år. Från och med 18 månaders ålder kan den få en s.k. “unghundsbeskrivning” men den bör beskrivas igen som fullvuxen. Vuxna hundar har alltid förtur och unghundar beskrivs i mån av tid!
En veteran (över 8 år) som beskrivits innan kan ombeskrivas gratis.

Varför bör jag exteriörbeskriva min hund?

Vi har sett hur vissa raser med tiden kraftigt ändrat utseende. Processen går smygande vilket gör att man inte märker förändringen utom när man jämför nytagna bilder med bilder på hundar från långt tillbaka.
Vissa förändringstendenser ser vi även på vår ras även om de inte slagit igenom på bredden – ännu. Det blir ju lätt så att det som premieras i utställningsringen är det som avlas på och så förloras den variation som vi har och ska ha inom rasen. Efter tillräckligt lång tid kommer de att se ut som karbonkopior av varandra. Det är tydligt skrivet att ”SKV anser att det är ytterst viktigt att förvalta alla rasens rastypiska attribut och inte förändra eller förädla den, varken exteriört eller mentalt.” För att i tid kunna observera tendenser till förändringar bör minst hälften, helst alla, västgötaspetsar exteriörbeskrivas.

En exteriörbeskrivning kan även ses som ett verktyg för att kombinera avelsindivider så att man inte förstärker (dubblar) ett fel, till ex att man inte parar två hundar med kort nos osv.
Beskrivningar kan även hjälpa uppfödarna att hitta fler bra kombinationer, och se avelsvärdet i en specifik hund, än om man bara har utställningsresultat eller det man ser att gå efter. Det finns säkert ett betydande antal hundar av championkvalitet som aldrig kommer till en utställning eftersom ägaren inte är intresserad. Kan vi få de hundarna beskrivna får vi både ett bättre instrument för att utvärdera avelsresultaten och följa utvecklingen inom rasen. Vi kan då i tid undvika att vissa avvikelser från standarden blir ”normala” t.ex. tandbortfall, mjuk päls, för djup bröstkorg, för korta ben och mycket annat.
Det är alltid lättare att stämma i bäcken än i ån – därför bör så många västgötaspetsar som möjligt beskrivas.

dep_3386268-Swirl-elements

Vill Du arrangera en exteriörbeskrivning på t.ex. en kennelträff, västgötaspetsträff etc?
Läs först anvisningarna för arrangör –>>här.
Vid beskrivning i samband med kennelträff står arrangören för de ev. kostnader som inte täcks av de anmälningsavgifter som betalats till SKV.

Kontakta sedan den beskrivningsansvariga för överenskommelse om datum, plats och beskrivare.
Förutsättning för att SKV ska skicka en beskrivare är att minst 8 hundar anmäls.

All bokning av beskrivare ska ske via beskrivningskommitténs samordnare.
Principen är att den beskrivare som bor närmast  kommer och bokning av beskrivare ska alltid ske genom samordnande för beskrivningskommittén.
Det går också bra att besöka en beskrivare för enskild beskrivning efter kontakt med samordnaren.

Aktuella beskrivningar hittar du –>>här.

Samordnare och ansvarig för exteriörbeskrivningar / Coordinator: 
Marit Cronquist
tel: 0733-49 99 11
e-post: beskrivningskom@vastgotaspets.se

Beskrivare i Sverige för SKV är följande:

Barbro Carlsson, tel: 0304-202 71
Karin Jonstad, tel: 0224-422 355
Marit Cronquist, tel: 0733-49 99 11
Gunnel Alsterbrink,  tel: 0706-023 567
Anita Whitmarsh, tel: 0702-96 39 57
Eva Lidman, tel: 0702-89 54 68
Elina Sandqvist, tel: 0733-61 85 39

Svenska beskrivare som beskriver utomlands är / Swedish describers who describe abroad:
Marit Cronquist tel: 0733-49 99 11
Anita Whitmarsh, tel: 0702-96 39 57
Eva Lidman, tel: 0702-89 54 68
Elina Sandqvist, tel: 0733-61 85 39

Vänligen kontakta samordnaren för mer info och bokning av beskrivare.

Please contact the coordinator for more info, inquieries and booking of describer.

Av SKV godkända utländska beskrivare / Foreign describers authorized by SKV:
Contact via their breed clubs.

Iris Kaimio, Finland
Robert Fisher, Nederländerna
Janetta Van Iperen-Hoevens, Frankrike