Specialklubben för Västgötaspets

Årsmötet

Eftersom vi ställt in huvudspecialen på Tånga Hed har vi under rådande omständigheter beslutat att flytta fram årsmötet till hösten. SKK medger att årsmöten hålls fram till 30/9. SKK öppnade också för förenklade årsmöten på distans men efter att ha läst igenom regelverket för dessa beslöt styrelsen av avstå och hoppas att vi kan ha ett ”riktigt” årsmöte framåt hösten istället.

Årsmötet är alltså skjutet till hösten givet att situationen medger det då. Exakt datum kommer meddelas när vi vet mera.

Årsmötesdokumenten finns sedan länge på hemsidan men verksamhetsplaner och budget utgår ju från ett ”normalläge” och inte som nu med samtliga SKV-arrangerade aktiviteter inställda. Rent ekonomiskt torde detta på ett ungefär vara ett nollsummespel, kanske rent av ett lite bättre resultat än normalt. Ett resultat vi i styrelsen mycket hellre sett att det gick till massa kul, lärorika och spännande aktiviteter.

Information på SKKs hemsida om åtgärder mot spridning av Covid-19 finns här (öppnas i en ny flik)”>–>här

Comments are closed.