Specialklubben för Västgötaspets

Bevarandegenetisk analys för den svenska lantrasen Västgötaspets

Bevarandegenetisk analys

Västgötaspetsen är en naturlig, sund och långlivad hundras utan särskilda rasbundna sjukdomar. Rasen har dock, liksom alla stambokförda hundraser, varit en slutet population i många år. Det innebär att nytt genetiskt material inte tillkommit genom tillskott utifrån. De gener som rasens founders på 1940-talet tillförde är samma som idag, drygt 70 år och i genomsnitt 17 generationer senare. Begränsat genetiskt material kan leda till inavel och medföljande inavelsdepressioner om man inte förvaltar det befintliga genetiska materialet klokt. Därför är det viktigt att ha kunskap om den genetiska situationen hos alla hundraser och för alla ras- och specialklubbar.

SKV har fått ta del av en bevarandegenetisk analys för västgötaspetsen. Analysen är genomförd av bevarandegenetiker Mija Jansson, PhD, som arbetar på Stockholms Universitet. Analysen är ett värdefullt redskap för att ha koll på den genetiska situationen i rasen och ett verktyg för långsiktigt hållbar avel och förvaltning av det svenska levande kulturarvet västgötaspetsen.

 

Bevarandegenetisk analys som pdf hittar du –>här

MK-listan i excelformat hittar du –>här