Specialklubben för Västgötaspets

Avelskommittén informerar

Regler och bestämmelser som rör dig som sysslar med uppfödning.

Reviderade GRUNDREGLER för UPPFÖDARE samt Aktuella REGISTRERINGSBESTÄMMELSER
(gäller fr.o.m. 2009-01-01)

» Till SKK regelverk och avtal

SKKs sidor om avel och uppfödning hittar du här: www.skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/


Ögon

Animal Health Trust (AHT) i England har tagit fram en DNA-test för retinopati hos västgötaspets.
www.ahtdnatesting.co.uk/tests/retinopathy/

En vetenskaplig rapport om testet har publicerats här: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0183021
(en sammanfattning på svenska håller på att tas fram)

Jordbruksverkets regler att ta hänsyn till
§ 24 Djur får inte användas i avel om:
1) de har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas
2) de är eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom
3) de är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag
4) parningskombination utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman

Ögonlysning av västgötaspets

SKV:s och avelskommitténs aktuella rekommendationer vid parning:
För att inte gå miste om värdefulla hundar i aveln, rekommenderas att om tilltänkt avelstik vid ögonlysning får påpekandet ”VÄSTGÖTARETINOPATI”, bör tilltänkt hane vara minst 6 år gammal och vara ögonlyst UA för mindre än 1 år sen.

Västgötaspetsretinopati

Retinopati är en ögondiagnos som betyder ”sjuklig förändring i näthinnan”. Det kan leda till nedsatt syn eller i värsta fall blindhet.
Västgötaspetsretinopati utvecklas i tre stadier. Först (oftast vid 2-3 års ålder) syns rödbruna prickar eller en grå marmorering inne i ögat vid ögonlysning. Det påverkar inte synen.
I nästa stadie, oftast efter ytterligare 2-3 år, syns större fläckar på näthinnan som blivit förtunnad. Ett försämrat mörkerseende kan märkas hos hunden.
I det sista stadiet har fläckarna i näthinnan brett ut sig mer. Då börjar hunden se dåligt även i dagsljus och har inget mörkerseende kvar.

Utvecklingen av sjukdomen varierar betydligt mellan de drabbade hundarna. De flesta har kvar någon grad av funktionell syn till över 10 års ålder (Komaromy, 2007). Några hundar runt om i världen har blivit blinda. Hos en del individer stannar sjukdomen i första stadiet och blir inte värre.

Sjukdomen är ärftlig genom enkel recessiv nedärvning, vilket betyder att anlaget måste komma från båda föräldrarna för att uvecklas.
Om hunden bara är anlagsbärare, dvs har ett friskt anlag och ett sjukt, utvecklas sjukdomen aldrig.
Forskare bedömmer att anlaget finns hos 76% av alla västgötaspetsar, varav 14% i dubbel uppsättning. Helt fria bedöms 24% vara.

För SKV
/Avelskommittén.