Specialklubben för Västgötaspets

Avelskommittén informerar

SKKs regler och bestämmelser för uppfödare.

Reviderade GRUNDREGLER för UPPFÖDARE samt Aktuella REGISTRERINGSBESTÄMMELSER

» Till SKK regelverk och avtal

SKKs sidor om avel och uppfödning hittar du här: www.skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/

——————————————————————————————————————–

DNA-test

Animal Health Trust (AHT) i England har tagit fram en DNA-test för retinopati hos västgötaspets.
www.ahtdnatesting.co.uk/tests/retinopathy/

En vetenskaplig rapport om testet har publicerats här:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0183021

SKKs policy avseende DNA-tester
Läs SKKs generella policy gällande tillämpningen av DNA-tester i avelsarbetet här: https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/Generell-policy/

Jordbruksverkets regler att ta hänsyn till
§ 24 Djur får inte användas i avel om:
1) de har sjukdomar eller funktionshinder som kan nedärvas
2) de är eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel uppsättning för sjukdom
3) de är eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag för sjukdom såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag
4) parningskombination utifrån tillgänglig information ökar risken för sjukdom eller funktionshinder hos avkomman