Specialklubben för Västgötaspets

Avelskommittén informerar

SKKs regler och bestämmelser för uppfödare.

Reviderade GRUNDREGLER för UPPFÖDARE samt Aktuella REGISTRERINGSBESTÄMMELSER

» Till SKK regelverk och avtal

SKKs sidor om avel och uppfödning hittar du här: www.skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/

——————————————————————————————————————–

DNA-test

Animal Health Trust (AHT) i England som har tagit fram en DNA-test för retinopati hos västgötaspets, har stängt ner sin verksamhet med hänvisning till ekonomiska problem samt problematik kopplat till Covid-19 pandemin. Beslut om när och om AHT ska startas igen kommer att ske längre fram.
Mer info finns att läsa på: https://www.ahtdnatesting.co.uk/

En vetenskaplig rapport om testet har publicerats här:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0183021

SKKs policy avseende DNA-tester
Läs SKKs generella policy gällande tillämpningen av DNA-tester i avelsarbetet här: https://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/dna-tester/Generell-policy/