Specialklubben för Västgötaspets

Täckhundslista – Info

Täckhundslista

Hanar till avelstjänst för renrasiga, registrerade lämpliga tikar.

”Ur avelssynpunkt har alla rastypiska hundar (motsv. 1:a eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning) lika värde. Championtitlar bör ej styra valet av avelsdjur. Att välja avelshund enbart efter utställningsframgångar medför en alltför stor utslagning av många fullgoda avelsdjur och minskad genetisk bredd. Championat och avelsvärde är inte samma sak.”
Citat ur SKV:s gällande Avelsmål.
Läs gärna mera i ”Avelsmål/RAS” (2012) 
Läs också gärna SKV:s avelsmål och -rekommendationer reviderad 2012.

OBS! Listan enbart omfattar hanar som av ägarna medgetts vara tillgängliga för avel. Det betyder inte att de är erfarna avelshundar – bara att de är möjliga för användning. SKV tar inget ansvar för hanarnas avelsegenskaper. Listan ska endast ses som en service för tikägaren att få kännedom om var hanarna finns.
Hanhunden skall också ha två normalt utvecklade testiklar för att vara aktuell för avel. Kontrollera detta innan du anmäler din hane till listan!

Detaljerade testresultat och beskrivningsprotokoll om hanarna arkiveras hos SKV:s avelskommitté. Resultat och tester publiceras i årsboken för aktuellt testår.

Vill du anmäla ny hane använd med fördel vårt dokument –>>här  Bifoga gärna nytagen bild.
Vill du uppdatera tidigare information går det bra att maila till tackhundslistan@vastgotaspets.se.

Vänligen anmäl även ändringar (t.ex. adress eller tel.nr) samt om du önskar att din hane ska plockas bort från listan (dödsfall, kastrering tillräckligt många valpar mm, mm.).
Hanar med registreringsår mer än 10 år bakåt raderas automatiskt, vid närmaste årsskifte om ägaren ej önskar annat. Hanar som uppnått max rekommenderat antal avkommor, 20 st, plockas också bort.

Uppgifter om hanarna ur RAS-data och tester samt beräkning av inavelsgrad för planerad parning lämnas av Louise Wind, tel: 070-693 33 81.
Eller skicka ett mail: tackhundslistan@vastgotaspets.se