Specialklubben för Västgötaspets

Enkäten om fertilitet & reproduktion – Förlängd svarstid t o m 15 oktober!

Har din tik eller hane genomfört parning eller gjort parningsförsök under perioden 2010 – 2019?

Tiden går fort, särskilt på sommaren, och det har kommit önskemål om utökad tid för att svara på SKVs enkät om fertilitet & reproduktion.

Du som inte hunnit svara tidigare eller som vill lägga in fler hundar, har nu möjlighet till detta ända fram t o m den 15 oktober.

SKV genomför en undersökning som riktar sig till alla som parat sina tikar, låtit sina hanhundar para samt även dem som provat att para men där det inte lyckats, under perioden 2010 – 2019.

Syftet med enkäten är att försöka kartlägga västgötaspetsens fortplantningsfunktion sett ur både tik- och hanhundsägares perspektiv. Vilka eventuella problem har vi i rasen och vilka samband med olika omständigheter kan det finnas? 

Det är lika viktigt att få in svar från såväl de parningar/valpningar/dräktigheter där allt gått enligt skolboken, som de där det krånglat på ett eller annat sätt, samt från de parningsförsök som inte har lyckats alls.

Enkäten görs för en hund i taget och är uppdelad i två olika delar, en för tikar och en för hanar. Svaren är anonyma och går inte att spåra till någon särskild e-postadress.

Förlängd svarstid ända fram t o m den 15 oktober. Men gör det gärna redan nu så att du inte glömmer bort det. ;)

Enkäten för TIKAR hittar du på följande länk: https://app.easyquest.com/q/w6XSb

Enkäten för HANAR hittar du på följande länk: https://app.easyquest.com/q/a6SYg

Comments are closed.