Specialklubben för Västgötaspets

Inställda aktiviteter inom SKV på grund av Coronaviruset

Folkhälsomyndighetens rekommendationer 2020-03-19 innebär att vi bör undvika resande även inom Sverige. En enig styrelse beslutar därför att ställa in alla evenemang tills situationen har förbättrats. De evenemang som ställs in:

21/5 huvudspecialen på Tånga Hed.

Alla exteriörbeskrivningar ställs in tills vidare.

Alla vallanlagstest ställs in tills vidare.

Träffen i Tidan ställs också in, inte ett SKV-arrangemang men stort och med SKV som sponsor. Mer info kommer finnas på deras evenemang på Facebook.

Det är tråkigt men vi måste alla göra vad vi kan för att hjälpa till. Vi måste skydda varandra och samtidigt göra vad vi kan för att skydda alla inom sjukvård och andra viktiga samhällsfunktioner så att de kan utföra sitt arbete, hit räknas även våra bönder som förser oss med mat.

Styrelsen gm Mats Berglind, ordförande SKV

Länkar med information från SKK:
https://www.skk.se/?newsitem=167614
https://www.skk.se/?newsitem=167625

Comments are closed.