Specialklubben för Västgötaspets

Info/SKK


SKV följer de riktlinjer och regler SKK har satt upp för rasklubbarnas hemsidor.

Utöver det gäller normal ”netikett”.

Följ länkarna nedan för att läsa SKKs info i PDF-format.

SKKs webbpolicy

SKKs webbregler

SKKs webbtips 

Registreringsbestämmelser 

Hunddata 

Avelsdata

Utställnings- och championatbestämmelser 

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) (gäller ej Västgötaspets) 

Sveriges hundraser 

SKK stödjer inte ”Gula bandet” 

Remissyttrande djurskyddslag 2012 

Varför dömer domare så olika (artikel av Hans Rosenberg) 

Köpa hund (SKKs sida med information och annonsplats)

Juridiska frågor och svar (egen sida)