Specialklubben för Västgötaspets

Webbinfo

SKV följer de riktlinjer och regler SKK har satt upp för rasklubbarnas hemsidor.

Utöver det gäller normal ”netikett”.

Följ länkarna nedan för att läsa SKKs info i PDF-format.

SKKs webbpolicy

SKKs webbregler

SKKs webbtips