Specialklubben för Västgötaspets

Nya produkter i butiken

Nu finns våra fina rosetter för exteriörbeskrivning och vallanlagstest att beställa.
Glöm inte att skriva en kommentar i kassa om vilken/vilka hundar rosetterna gäller, så att vi kan dubbelkolla att de är beskrivna / vallanlagstestade.
SKV’s nya fina domarkomendium finns också att beställa. Domarkompendiet används av utställningsdomare, men också av våra egna exteriörbeskrivare.
Den är ett gott komplement till rasstandarden även för uppfödare och den ”vanlige” intresserade hundägaren.
Missa inte heller jubileumsdekalen, Västgötaspetsen 80 år. Allt ligger under Nyheter i butiken.

Comments are closed.