Specialklubben för Västgötaspets

Gällande avgifter för exteriörbeskrivning och vallanlagstest.

Enligt årsmötesbeslut 2023-03-18 är anmälningsavgiften för medlemmar 100 kr och för ej medlemmar 200 kr.
Hundar av annan ras kostar 375 kr på vallanlagstest. Västgötaspetsar har alltid förtur.
Tänk på att man inte kan anmäla till arrangemang som inte syns i anmälningsformuläret!

Comments are closed.