Specialklubben för Västgötaspets

RAS – Förberedande möten

Nu är det höst och dags för våra utlovade förberedande möten inför revideringen av vår rasspecifika avelsstrategi, RAS.

Vi kommer att ha möten på tre platser i landet – Umeå i norr, Halmstad i söder och ett i Stockholmstrakten. Vi bjuder på fika. Det blir föranmälan till samtliga möten så vi vet hur många som kommer.

  • Lördag 7 oktober kl 11.30-14.30, Studiefrämjandet kulturhuset Klossen, Ekonomstråket 6, Umeå. Anmälan senast måndag 2 oktober. Hundar tillåtet (liten lokal, meddela vid anmälan om du tänker ta med hund)
  • Söndag 19 november kl 11.30-14.30, Hundaktivitetscenter Halmstad AB. Anmälan senast måndag 13 november. Hundar tillåtet.
  • Stockholmstrakten, datum och plats ej spikat. Mer info kommer längre fram.

Fundera över hur rasen är idag och om det är något särskilt du vill att vi bevarar eller förändrar. Läs gärna igenom senaste RAS (https://vastgotaspets.se/filer/RAS-Vastgotaspets-2019-09-07.pdf).
Tänk på alla aspekter av rasen – mentalitet, exteriör och arbetsegenskaper.
Vad är viktigt för dig att vi har med i nästa revidering av RAS?
Syftet med en rasspecifik avelsstrategi är att vi uppfödare och hanhundsägare sätter upp gemensamma mål så att vi i stora drag drar åt samma håll, med andra ord att vi följer rekommendationerna i RAS. Därför är det viktigt att alla engagerar sig i revideringen så att vi är överens om vilken inriktning vi vill ha.

Anmäl dig till något av mötena via mejl, avelskom@vastgotaspets.se. Mötena är endast för medlemmar; ange gärna ditt medlemsnummer i anmälan så vi lättare hittar dig i medlemslistan.

LP SE UCH SE LCH Zentas Nesse (foto: Gunnar Smedberg)

Comments are closed.