Specialklubben för Västgötaspets

Diplom – ansökan

Information om vad som ska skickas till SKV om man vill ansöka om avels- eller championdiplom.
Ladda ner som pdf –>>här  icon_pdf.

SKVs  Avelsdiplom

Avelsdiplomet utdelas till avelshund/avelstik med fem championavkommor.

Diplomet gäller alla typer av championat, dock skall minst två av hundarna ha någon form av svenskt championat.

En och samma hund får endast tas med en gång oavsett nya championat.

Hundägare ska själv ansöka om diplomet och insända uppgifter om hund och avkommor till av styrelsen utsedd person senast 15 januari.

Diplomet utdelas på årsmötet.

Dessa statuter kan vid behov ändras av styrelsen i samråd med av styrelsen utsedd kommitté.

SKVs Championdiplom

Championdiplom utdelas till uppfödare som fött upp fem champions.

Diplomet gäller alla typer av championat, dock skall minst två av hundarna ha någon form av svenskt championat.

En och samma hund får endast tas med en gång oavsett nya championat.

Uppfödare skall själv ansöka om diplomet och insända uppgifter om hund och avkommor till av styrelsen utsedd person senast den 15 januari.

Diplomet utdelas på årsmötet.

Dessa statuter kan vid behov ändras av styrelsen i samråd med av styrelsen utsedd kommitté.