Specialklubben för Västgötaspets

Anmälan avliden hund / Report deceased dog

Tack för att du anmäler avliden hund till SKV!

Genom att skicka in information (och ev bifoga foto på hunden) godkänner du att SKV publicerar detta i databasen.
Notera att du måste ha fotografens tillstånd att använda fotot om det inte är du själv som fotograferat.

Krånglar formuläret går det lika bra att skicka informationen med e-post till:
skvdatabas@vastgotaspets.se
————–

Thank you for reporting your deceased dog to SKV!

By sending the information (and a photo of the dog) you are approving SKV to publish this in the database.
If the form isn’t working properly, it’s ok to send the information by email to:
skvdatabas@vastgotaspets.se