Anmälan avliden hund / Report deceased dog

Tack för att du anmäler avliden hund till SKV! Genom att skicka in information (och ev bifoga foto på hunden) godkänner du att SKV publicerar detta i databasen. Notera att du måste ha fotografens tillstånd att använda fotot om det inte är du själv som fotograferat. Krånglar formuläret går det lika bra att skicka informationen med e-post till: skvdatabas@vastgotaspets.se ————– Thank you for reporting your deceased dog to SKV! By sending the information (and a photo of the dog) you … Fortsätt läsa Anmälan avliden hund / Report deceased dog