Specialklubben för Västgötaspets

Kontaktlista

Här finner du e-postadresser till samtliga i styrelse och kommittéer inom SKV.
Se även sidorna under SKV/Organisation för mer information.

Samtliga i styrelsen: styrelsen@vastgotaspets.se

Ordförande: Mats Berglind – ordf@vastgotaspets.se
Vice ordförande:  Anita Whitmarsh – v-ordf@vastgotaspets.se
Sekreterare: Eva Stormwall – sekr@vastgotaspets.se
Kassör: Lill Johansson – kassor@vastgotaspets.se
Ledamot: Jenny Gustafsson – ledamot1@vastgotaspets.se
Ledamot: Malin Öberg – ledamot2@vastgotaspets.se
Ledamot: Marianne Nilsson – ledamot3@vastgotaspets.se
Suppleant 1: Britt-Mari Oskarsson – suppl1@vastgotaspets.se
Suppleant 2: Louise Wind – suppl2@vastgotaspets.se
Suppleant 3: Ann Malmgren – suppl3@vastgotaspets.se
Suppleant 4: Lasse Österlund – suppl4@vastgotaspets.se

Revisorer:
Jan Helgesson & Jan Olausson – revisor@vastgotaspets.se
Revisorssuppleanter:
Karin Jonstad & Ulla Käck – revisorsuppl@vastgotaspets.se

Valberedning:
Christel Johansson (sammankallande), Maria Blücher och Christina L Bengtsson – valberedningen@vastgotaspets.se

Aktivitetskommittén:
Christina L. Bengtsson, Jerry Bengtsson, Ninni Alverfeldt Lidén, Åsa Dahlberg, Ann Milton – aktiviteter@vastgotaspets.se

Avelskommittén:
Elina Sandqvist (samordnare), Kim Johansson och Malin Öberg,  – avelskom@vastgotaspets.se

Beskrivningskommittén:
Britt-Mari Oskarsson (samordnare och administration), Barbro Carlsson och Eva Lidman –  beskrivningskom@vastgotaspets.se

Utställningskommittén:
Anita Whitmarsh (samordnare) , Susanne Hedelius, Jenny Gustafsson och Marianne Nilsson – utstallkom@vastgotaspets.se

Vallanlagskommittén:
Eva Lidman (samordnare), Örjan Skoglund, Jenny Pleym – vallanlagkom@vastgotaspets.se

Årsbokskommittén:
Jan Helgesson – arsbokkom@vastgotaspets.se

Butik:
Christina L Bengtsson – butik@vastgotaspets.se

Redaktion, Tidningen Västgötaspetsen:
Cornelia Johansson – redaktion@vastgotaspets.se

Täckhundslista:
Eva Lidman – tackhundslistan@vastgotaspets.se

Valpförmedling:
Åsa Dahlberg, Catrine Yhuel – valpar@vastgotaspets.se

Omplaceringar:
Åsa Dahlberg – omplacering@vastgotaspets.se

Webbmaster:
Marit Cronquist (webbansvarig) – webmasterskv@vastgotaspets.se

Resultatrapportering hemsida:
Marit Cronquist – resultat@vastgotaspets.se