Specialklubben för Västgötaspets

Kontaktlista

Här finner du e-postadresser till samtliga i styrelse och kommittéer inom SKV.
Se även sidorna under SKV/Organisation för mer information.

Samtliga i styrelsen: styrelsen@vastgotaspets.se

Ordförande: Mats Berglind – ordf@vastgotaspets.se
Vice ordförande:  Anita Whitmarsh – v-ordf@vastgotaspets.se
Sekreterare: Eva Stormwall – sekr@vastgotaspets.se
Kassör: Lill Johansson – kassor@vastgotaspets.se
Ledamot: Maria Krång – ledamot1@vastgotaspets.se
Ledamot: Malin Öberg – ledamot2@vastgotaspets.se
Ledamot: Susanna Tvingby – ledamot3@vastgotaspets.se
Suppleant 1: Jenny Gustafsson – suppl1@vastgotaspets.se
Suppleant 2: Lasse Österlund – suppl2@vastgotaspets.se
Suppleant 3: Louise Wind – suppl3@vastgotaspets.se
Suppleant 4: Gunilla Björkman – suppl4@vastgotaspets.se

Revisorer:
Berith Uhlén Svensson & Charlotte Andersson – revisor@vastgotaspets.se
Revisorsuppleanter:
Karin Jonstad & Ulla Käck – revisorsuppl@vastgotaspets.se

Valberedning:
Annika Lundblad, Elina Sandqvist – valberedningen@vastgotaspets.se

Aktivitetskommittéen:
Christina L. Bengtsson, Jerry Bengtsson, Ninni Alverfeldt Lidén, Åsa Dahlberg, Ann Milton – aktiviteter@vastgotaspets.se

Avelskommittéen:
Kim Johansson, Malin Öberg, Elina Sandqvist – avelskom@vastgotaspets.se

Beskrivningskommittéen:
Barbro Carlsson, Eva Lidman –  beskrivningskom@vastgotaspets.se

Utställningskommittéen:
Anita Whitmarsh, Susanne Hedelius, Gunilla Björkman, Maria Krång, Jenny Gustafsson – utstallkom@vastgotaspets.se

Vallanlagskommittéen:
Eva Lidman, Örjan Skoglund, Jenny Pleym – vallanlagkom@vastgotaspets.se

Årsbokskommittéen:
Jan Helgesson – arsbokkom@vastgotaspets.se

Butik:
Christina L Bengtsson – butik@vastgotaspets.se

Redaktion, Tidningen Västgötaspetsen:
Cornelia Johansson – redaktion@vastgotaspets.se

Täckhundslista:
Eva Lidman – tackhundslistan@vastgotaspets.se

Valpförmedling:
Åsa Dahlberg, Catrine Yhuel – valpar@vastgotaspets.se

Webmaster:
Elina Sandqvist – webmasterskv@vastgotaspets.se

Resultatrapportering hemsida:
Elina Sandqvist – resultat@vastgotaspets.se