Specialklubben för Västgötaspets

Kommittéer

Avelskommittén

Jenny Pleym (samordnare)
Skephult
Tel: 0320-731 35 (kvällstid)

Kim Johansson (praktisk avelsrådgivning)
Svenljunga
Tel: 0325-105 67 / 0703-61 05 67

Malin Öberg
Halmstad
Mobil: 070-943 82 01

Gunnel Sandquist (informatör)
Mjöbäck
Tel: 0325-340 42
Mobil: 073-200 02 50

Elina Sandqvist (hjälp att hitta hanar för tikägare)
Boden
Tel: 0733-61 85 39

E-post: avelskom@vastgotaspets.se

Beskrivningskommittén
Marit Cronquist (samordnare)
Skövde
Tel: 073-349 99 11

Barbro Carlsson
Nösund
Tel: 0304-202 71 / 070-736 94 01

Eva Lidman
Sikfors
Tel: 070-289 54 68

E-post: beskrivningskom@vastgotaspets.se

Utställningskommittén
Anita Whitmarsh (samordnare)
Gnesta
Tel: 070-296 39 57

Susanne Hedelius
Båstad
Tel: 070-962 41 35

Gunilla Björkman
Töreboda
Mobil: 070-799 18 15

Maria Krång
Mora
Mobil: 070-312 75 70

Kerstin Svenstrup
Ängelholm
Mobil: 070-674 97 07

E-post: utstallkom@vastgotaspets.se

Vallanlagskommittén
Örjan Skoglund (samordnare)
Västerfärnebo
Tel: 0224-74 04 58 / 072-744 04 58

Jenny Pleym
Skephult
Tel: 0320-731 35 (kvällstid)

Eva Lidman
Sikfors
Tel: 070-289 54 68

E-post: vallanlagkom@vastgotaspets.se

Årsbokskommittén
Jan Helgesson

E-post: arsbokkom@vastgotaspets.se

Aktivitetskommittén
Christina L. Bengtsson (samordnare)
Falkenberg
Tel: 070-535 49 14

Jerry Bengtsson
Falkenberg
Tel: 070-295 22 21

Ninni Alverfeldt Lidén
Härnösand
Tel: 070-886 87 25

Åsa Dahlberg
Bettna
Tel: 070-316 07 60

E-post: aktiviteter@vastgotaspets.se

Valberedning
Jan Helgesson (sammankallande)
Annika Lundblad
Elina Sandqvist

E-post: valberedning@vastgotaspets.se