Specialklubben för Västgötaspets

Kommittéer

Avelskommittén

Gunnel Sandquist (samordnare)
Vittaryd
Mobil: 073-200 02 50

Kim Johansson (praktisk avelsrådgivning)
Svenljunga
Tel: 0325-105 67 / 0703-61 05 67

Malin Öberg
Halmstad
Mobil: 070-943 82 01

Elina Sandqvist (hjälp att hitta hanar för tikägare)
Boden
Tel: 0733-61 85 39

E-post: avelskom@vastgotaspets.se

Beskrivningskommittén
Angelika Knutsson (samordnare)
Tel: 072-519 56 56

Barbro Carlsson
Nösund
Tel: 0304-202 71 / 070-736 94 01

Eva Lidman
Sikfors
Tel: 070-289 54 68

E-post: beskrivningskom@vastgotaspets.se

Utställningskommittén
Anita Whitmarsh (samordnare)
Gnesta
Tel: 070-296 39 57

Susanne Hedelius
Båstad
Tel: 070-962 41 35

Gunilla Björkman
Töreboda
Tel: 070-799 18 15

Maria Krång
Mora
Tel: 070-312 75 70

Jenny Gustafsson
Tel: 070-695 13 18

E-post: utstallkom@vastgotaspets.se

Vallanlagskommittén
Eva Lidman (samordnare)
Sikfors
Tel: 070-289 54 68

Örjan Skoglund
Västerfärnebo
Tel: 0224-74 04 58 / 072-744 04 58

Jenny Pleym
Skephult
Tel: 0320-731 35 (kvällstid)

E-post: vallanlagkom@vastgotaspets.se

Årsbokskommittén
Jan Helgesson

E-post: arsbokkom@vastgotaspets.se

Aktivitetskommittén
Christina L. Bengtsson (samordnare)
Falkenberg
Tel: 070-535 49 14

Jerry Bengtsson
Falkenberg
Tel: 070-295 22 21

Ninni Alverfeldt Lidén
Härnösand
Tel: 070-886 87 25

Åsa Dahlberg
Bettna
Tel: 070-316 07 60

Ann Milton
Jönköping
Tel: 076-049 00 54

Therese Juhlin
Tel: 070-926 95 87

E-post: aktiviteter@vastgotaspets.se

Valberedning
Annika Lundblad (sammankallande)
Christel Johansson
Gunn Jacobsson

E-post: valberedning@vastgotaspets.se