Specialklubben för Västgötaspets

Världskongressen 2011

I maj 2011 gick Världskongressen av stapeln för första gången.

I samband med huvudutställningen var det vallanlagstest, konferens, föreläsningar och en hel del socialt utbyte.

Här hittar du de minnesanteckningar som fördes under konferensen.

Minnesanteckningar på svenska 

In May 2011 we had our very first World Congress.

Associated with our main show we had herding tests, a conference, lectures and quite a lot of socialization.

Here, you will find the memento notes from the congress.

Memento notes in English