Specialklubben för Västgötaspets

SKVs årsmöte lördag 2020-03-21 inställt på grund av Coronaviruset!

Baserat på SKKs information idag 2020-03-12, efter ett extra insatt CS-möte 2020-03-11, har styrelsen beslutat att ställa in årsmötet nästa lördag, 2020-03-21. SKVs styrelse är enig i beslutet. Detta är sannolikt ett unikt beslut i SKV och inget vi tagit med glädje men vi känner att det är det rätta att göra i nuläget.
SKKs CS har beslutat om en generell dispens för samtliga klubbar att genomföra sina årsmöten senast 2020-05-31.
I de tider som råder måste vi alla hjälpa till och göra vad vi kan för att begränsa smittspridning för att skydda övriga medborgare och då inte minst våra äldre och människor som ingår i riskgrupperna. Sist men inte minst måste vi även göra vad vi kan för att minska spridningen av viruset till alla de som nu jobbar hårt inom sjukvård och på andra sätt för att begränsa verkningarna av detta virus.
Styrelsen planerar för att årsmötet kommer hållas förmiddagen efter utställningen på Tånga Hed, fredag 2020-05-22. Vi har redan bokat det gula huset, Mässen. Den nya tiden och platsen kommer att bekräftas/meddelas i god tid här på hemsidan och via vår grupp på Facebook, Specialklubben för Västgötaspets. Vi kommer inte ha möjlighet att gå ut via tidningen då nästa nummer kommer ut för sent för det. Vi kan även ha svårt att hinna få ut information via post i tid eftersom det bara är 11 veckor fram till 2020-05-31. Vi måste bevaka och följa utvecklingen och SKKs hantering av frågan innan vi slutligt beslutar tid för det uppskjutna årsmötet.

Styrelsen gm Mats Berglind, Ordförande, SKV

Information på SKKs hemsida om åtgärder mot spridning av Covid-19 finns –>här

Comments are closed.