Specialklubben för Västgötaspets

TRYCKERIMISS

Tryckeriet för vår medlemstidning har tyvärr gjort fel, så en del medlemmar har fått dubbla ex av senaste tidningen (2/2020) medan en del inte fått någon tidning alls.
Tidningen har alltså skickats ut, och vi ber dem som antingen fått dubbla ex eller ingen tidning alls att meddela vår kassör Lill detta så vidarebefordrar hon informationen till tryckeriet.

E-post: kassor@vastgotaspets.se
Mobil: 070-813 67 17

Comments are closed.