Specialklubben för Västgötaspets

Vandringspriser 2020

Inga vandringspriser delas ut för 2020!

Styrelsen fattade vid styrelsemötet i september beslutet att inte dela ut några
vandringspriser för 2020, de som delas ut på årsmötet.

Det har höjts en del röster mot det beslutet. Att beslutet är fel, att det kommit sent och att det inte publicerats är väl de vanligaste kommentarerna.

Styrelsen publicerar alla protokoll på vår hemsida, de ligger under denna länk https://vastgotaspets.se/skv/organisation/styrelseprotokoll/ som alla bör känna till och lösenordet för att komma in står i varje tidning. Styrelsen hoppas att alla verkligen läser dessa protokoll.

Bakgrunden till beslutet är kortfattat detta:
Vi befinner oss i en global pandemi som påverkar oss på olika sätt. Alltför många har redan förlorat livet, hälsan och försörjningen. Alla har vi genom de restriktioner som finns och funnits förlorat en del av vår frihet att röra oss fritt och träffa vem vi vill. Vi har alla ett ansvar för att begränsa Covid-19 och dess konsekvenser.

En konsekvens är att alla inte kunnat delta på de hundevenemang som de planerat och möjligheterna att tävla har därmed inte varit lika för alla oavsett om det beror på att man tillhör riskgrupp eller det rått reserestriktioner.

Vandringspriserna är en sammanfattning av det gångna tävlingsåret och det är styrelsens mening att då premisserna inte varit lika för alla föreligger en orättvisa i förutsättningarna för alla att delta som omöjliggör utdelandet av vandringspriser under tiden som pandemin och restriktioner som hänger ihop med denna pågår.

Att fatta detta beslut tidigare är ju lätt att säga i efterhand men beslutsfattande under denna pandemi är svårt, se bara på alla ändrade beslut och restriktioner som kommit under hösten från de som verkligen är bäst på detta, våra myndigheter och regeringen. Ett är säkert, styrelsen kommer att fatta flera beslut som säkert kunnat fattas annorlunda med facit i hand men vi kan försäkra er att vi gör vårt yttersta för att fatta så riktiga beslut som möjligt i dessa svåra tider.

Slutligen bör poängteras att Folkhälsomyndighetens så kallade allmänna råd bara skiljer sig från de lagar och förordningar, som endast regering och riksdag kan besluta om, därigenom att råden från Folkhälsomyndigheten inte är straffsanktionerade. Enligt myndighetens råd skall t.ex. alla föreningar i landet säkerställa att det vidtas lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Således gäller följande: 
 
”För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar 1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt 2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt”. Med ”möten” kan man jämställa alla de sammanhang där medlemmarna träffas för genomförande av något arrangemang.

Comments are closed.