Specialklubben för Västgötaspets

Vandringspriser

Styrelsen har fått frågor hur ansökningar till årsmötets vandringspriser skall sändas in. Det skall de inte! Styrelsen fattade redan 2021-01-09 beslutat att inte dela ut vandringspriser för 2021 på grund av det osäkra läget i pandemin. Styrelsen har också meddelat att en översyn skall göras av vandringspriserna.

Styrelsen har jobbat med årsmötets vandringspriser under hösten och håller just nu på med slutjusteringar innan de presenteras. Målet är att man under 2022 skall kunna tävla om priserna i Agility, Bruks och lydnad, Viltspår, Rallylydnad och Nosework samt Vinstrikaste utställningshund. Självklart kan pandemin ställa till det för oss men vår förhoppning är att det skall gå att genomföra tävlingar på ett rättvist sätt igen.
De tre Zetterstenska vandringspriserna kommer inte gå att tävla om 2022, här behövs en lite djupare analys och omarbetning göras vilket styrelsen har för avsikt att göra under 2022.

God jul och Gott Nytt År
Önskar
Styrelsen

Comments are closed.