Vallanlagstest

Om någon hittar en lämplig gård och kontaktar kommittén kan ev. fler tillfällen ordnas. Vallanlagskommittén består av Eva Lidman (samordnare), Örjan Skoglund och Jenny Pleym. De kan kontaktas på vallanlagkom@vastgotaspets.se Försäkring: Den som inte är SKV-medlem omfattas inte av klubbens försäkringar utan deltar på egen risk. Sannolikheten att en olycka skulle inträffa är minimal, men en egen olycksfallsförsäkring rekommenderas. Vallanlagstest 2021: Inga vallanlagstest planerade för närvarande. Anmälan öppnar 6 veckor innan respektive tillfälle och stänger 2 veckor innan. Tidigare testade hundar i … Fortsätt läsa Vallanlagstest