Specialklubben för Västgötaspets

Vallanlagstest

Enligt årsmötesbeslut 2024-03-16 är anmälningsavgiften för medlemmar 100 kr och för ej medlemmar 300 kr.
Hundar av annan ras kostar 375 kr på vallanlagstest. Västgötaspetsar har alltid förtur.
Tänk på att man inte kan anmäla till arrangemang som inte syns i anmälningsformuläret!

Vallanlagstest 2024
Boden söndag 21 juli – i samband med exteriörbeskrivning
Samma helg arrangerar Södra Norrbottens Kennelklubb nationell utställning i Piteå, endast 10 mil från Boden. Västgötaspetsarna går i ringen på lördagen: https://www.skk.se/sv/SNKK/Utstallningar/officiella-utstallningar/nationell-juli-2024/


Anmälan öppnar normalt 6 veckor innan respektive tillfälle och stänger 2 veckor innan.
Andra tider kan gälla vid särskilda tillfällen.

Tidigare testade hundar i mån av plats. Medlemmar har alltid förtur.
Löptikar testas när övriga är klara. Vänligen respektera detta och ange under övrig info om tiken förväntas löpa.
Plats ges i turordning efter anmälan. Reservlista upprättas för dem som anmäler efter att det blivit fullt.
Hunden måste vara minst 6 månader för att få delta.


Anmälan görs –>här (länk)

Kostnad vallanlagstest:
100 kr / västgötaspets för medlemmar
300 kr / västgötaspets för ej medlemmar
375 kr/hund för hund av annan ras. Dessa tas emot i mån av plats.

Information:
Bekräftelse om att ni fått plats samt betalningsinformation skickas ut inom 5 dagar efter anmälningstidens slut. Betala inte in innan dess!
Betalning ska vara SKV tillhanda inom 5 dagar från det att ni fått bekräftad plats.
Vi rekommenderar betalning via Swish.

Avbokning görs utan kostnad senast 7 dagar innan beskrivningsdagen.
Därefter debiteras 100 kr / hund för medlem.
Avgift för ej medlem återbetalas ej efter detta datum.
Detta gäller oavsett anledning till avbokning/utebliven närvaro.
Avbokning/utebliven närvaro görs till vallanlagkom@vastgotaspets.se
Utebliven närvaro samma dag görs till respektive vallanlagsbeskrivare alternativt platsansvarig, tel se nedan.


Om någon hittar en lämplig gård och kontaktar kommittén kan ev. fler tillfällen ordnas.
Vallanlagskommittén består av Eva Lidman (samordnare), Örjan Skoglund och Jenny Pleym. De kan kontaktas på vallanlagkom@vastgotaspets.se

Försäkring:
Sannolikheten att en olycka skulle inträffa är minimal, men en egen olycksfallsförsäkring rekommenderas utöver hundens försäkring.


Vallanlagstesten i SKV är en arena där man sammanför västgötaspetsar med nötkreatur för att observera hundens spontana reaktion vid mötet med vallningsdjur. Vad gör hunden vid detta specifika tillfälle och under dessa specifika förutsättningar:
Är den intresserad av djuren? Jagar den? Nyper den? Har den pondus? Uthållighet? Eller är den ointresserad?
Eller är det en av de hundar som rent spontant tar upp djuren, driver dem lugnt och uppvisar fantastiska medfödda vallningsegenskaper?
Det finns plats för 15-20 hundar på varje test, beroende på om vi har tillgång till en eller två djurgrupper.
Hunden bör vara minst 6 månader. Det är testledaren som för varje individ avgör om hunden är mogen och stabil nog för uppgiften (oavsett ålder).


Bilder från vallanlagstestet i Tvååker den 25 maj 2012.
Foto: Konny Njord
Vallanlagsbeskrivare: Jenny Pleym

Skogsbygdens Zelda Mega Virus
Knalletorpets Piggelina