Specialklubben för Västgötaspets

Vallanlagstest

Om någon hittar en lämplig gård och kontaktar kommittén kan ev. fler tillfällen ordnas.
Vallanlagskommitén består av Örjan Skoglund, Jenny Pleym och Eva Lidman. De kan kontaktas på vallanlagkom@vastgotaspets.se

Försäkring: Den som inte är SKV-medlem omfattas inte av klubbens försäkringar utan deltar på egen risk. Sannolikheten att en olycka skulle inträffa är minimal, men en egen olycksfallsförsäkring rekommenderas.

Vallanlagstest 2019:

Inga fler vallanlagstest planerade 2019

Anmälan till vallanlagkom@vastgotaspets.se. Ange hundens namn och registreringsnummer.

dep_3386268-Swirl-elements

Kostnad vallanlagstest:
100 kr / västgötaspets oavsett om man är medlem i SKV eller inte.
375 kr/hund för hund av annan ras. Dessa tas emot i mån av plats.

Betalning av avgift görs till SKV:s Plusgiro 89 09 29-3, Bankgiro 5662-8316 eller Swish 1230076471
efter att du fått bekräftelse på anmälan

Märk betalningen med:
VALLNING/PLATS, Hundens namn och ägarens namn.

dep_3386268-Swirl-elements

Vallanlagstesten i SKV är en arena där man sammanför västgötaspetsar med nötkreatur för att observera hundens spontana reaktion vid mötet med vallningsdjur. Vad gör hunden vid detta specifika tillfälle och under dessa specifika förutsättningar:
Är den intresserad av djuren? Jagar den? Nyper den? Har den pondus? Uthållighet? Eller är den ointresserad?
Eller är det en av de hundar som rent spontant tar upp djuren, driver dem lugnt och uppvisar fantastiska medfödda vallningsegenskaper?
Det finns plats för 15-20 hundar på varje test, beroende på om vi har tillgång till en eller två djurgrupper.

dep_3386268-Swirl-elements

Bilder från vallanlagstestet i Tvååker den 25 maj 2012.
Foto: Konny Njord
Vallanlagsbeskrivare: Jenny Pleym

Lärare och elev – Knalletorpets Piggelina och Tasstrampets Fido Filur

Inte bara västgötar kan valla – Puli från kennel Impeccable

Skogsbygdens Zelda Mega Virus

Tasstrampets Fyrfota Frodo

Knalletorpets Piggelina

Knalletorpets Piggelina och Högalids Diiwa Iwa

Knalletorpets Piggelina

Knalletorpets Piggelina