Specialklubben för Västgötaspets

Vallanlagstest

Uppdaterad information:
Anmälan öppnar 8 veckor innan och stänger 3 veckor innan respektive tillfälle.
Bekräftelse om att ni fått plats samt betalningsinformation skickas ut inom 5 dagar efter anmälningstidens slut. Betala inte in innan dess!
Betalning ska vara SKV tillhanda inom 5 dagar från det att ni fått bekräftad plats.
Vi rekommenderar betalning via Swish.

Medlemmar vallanlagstestar sina hundar utan avgift.
Ej medlemmar betalar 100 kr / hund.
Avbokning görs utan kostnad senast 7 dagar innan beskrivningsdagen.
Därefter debiteras 100 kr / hund för medlem.
Avgift för ej medlem återbetalas ej efter detta datum.
Detta gäller oavsett anledning till avbokning/utebliven närvaro.
Avbokning/utebliven närvaro görs till vallanlagkom@vastgotaspets.se
Utebliven närvaro samma dag görs till respektive vallanlagstestare alternativt platsansvarig, tel se nedan.


Om någon hittar en lämplig gård och kontaktar kommittén kan ev. fler tillfällen ordnas.
Vallanlagskommittén består av Eva Lidman (samordnare), Örjan Skoglund och Jenny Pleym. De kan kontaktas på vallanlagkom@vastgotaspets.se

Försäkring: Den som inte är SKV-medlem omfattas inte av klubbens försäkringar utan deltar på egen risk. Sannolikheten att en olycka skulle inträffa är minimal, men en egen olycksfallsförsäkring rekommenderas.


Vallanlagstest 2022:

Inga testtillfällen planerade för närvarande

Anmälan öppnar 8 veckor innan respektive tillfälle och stänger 3 veckor innan.
Tidigare testade hundar i mån av plats.
Löptikar testas när övriga är klara. Vänligen respektera detta och ange under övrig info om tiken förväntas löpa. 

Plats ges i turordning efter anmälan. Reservlista upprättas för dem som anmäler efter att det blivit fullt.


Anmälan görs –>här (länk)

Kostnad vallanlagstest:
Gratis för medlemmar i SKV
100 kr / västgötaspets för icke-medlemmar
375 kr/hund för hund av annan ras. Dessa tas emot i mån av plats.


Vallanlagstesten i SKV är en arena där man sammanför västgötaspetsar med nötkreatur för att observera hundens spontana reaktion vid mötet med vallningsdjur. Vad gör hunden vid detta specifika tillfälle och under dessa specifika förutsättningar:
Är den intresserad av djuren? Jagar den? Nyper den? Har den pondus? Uthållighet? Eller är den ointresserad?
Eller är det en av de hundar som rent spontant tar upp djuren, driver dem lugnt och uppvisar fantastiska medfödda vallningsegenskaper?
Det finns plats för 15-20 hundar på varje test, beroende på om vi har tillgång till en eller två djurgrupper.
Hunden bör vara minst 6 månader. Det är testledaren som för varje individ avgör om hunden är mogen och stabil nog för uppgiften (oavsett ålder).


Bilder från vallanlagstestet i Tvååker den 25 maj 2012.
Foto: Konny Njord
Vallanlagsbeskrivare: Jenny Pleym

Lärare och elev – Knalletorpets Piggelina och Tasstrampets Fido Filur

Inte bara västgötar kan valla – Puli från kennel Impeccable

Skogsbygdens Zelda Mega Virus

Tasstrampets Fyrfota Frodo

Knalletorpets Piggelina

Knalletorpets Piggelina och Högalids Diiwa Iwa

Knalletorpets Piggelina

Knalletorpets Piggelina