Specialklubben för Västgötaspets

Diplom

SKVs avels- och championatdiplom

Information och statuter för SKV:s avels- och championatdiplom.

Ansökan om SKV:s diplom skickas senast den 10 januari kl 12.00 varje år till
diplom@vastgotaspets.se
Bifoga gärna foto på hunden som tilldelas avelsdiplomet.

Statuter:
Avelsdiplom
Championdiplom


Uppdaterat 2022-12-13