Specialklubben för Västgötaspets

Statistik exteriörbeskrivningar 2016-2020

Sammanställning statistik beskrivna hundar 2016-2020

188 vuxna hundar ingår i statistiken, varav 88 är hanar och 100 är tikar. Något fler hundar har beskrivits under den perioden, men unghundar och veteraner ingår inte i statistiken. Dessutom är det några protokoll där det saknas datum för beskrivningstillfället så det inte går att avgöra om de skulle ingå i statistiken för dessa år.

Det nuvarande beskrivningsprotokollet började användas 2017, så de hundar som beskrevs 2016 har ett äldre protokoll. Där är några små skillnader mellan protokollen – ”öppen vinkel överarm” har i denna statistik jämställts med ”öppen skuldervinkel” och ”brant skuldra” med ”framskjutet skulderparti”. ”Lår” finns inte med i gamla protokollet, dessa har här räknats som korrekt om muskulaturen som helhet angetts som korrekt. ”Mellanfot” och ”temperament” finns heller inte i gamla protokollet, så där är statistiken baserad på de 144 st som beskrivits med det nya protokollet under tidsperioden.

Graderingen lite – något – mycket har utelämnats helt från statistiken. Antingen är det en notering eller inte, mer ingående än så skulle bli alltför omfattande.

Alla punkter följer ordningen på det nya protokollet.

Alla procentsatser anger hur stor andel av de beskrivna hundarna som har respektive notering, om inte annat anges.

En topplista över de vanligaste felen finns längst ner på sidan.

Typ:
utmärkt: 34 %
mycket god: 60 %
god: 5 %
mindre god: 1 %
ej rastypisk: 0 %

Färg: endast 1 hund har fått noteringen ”övertecknat vit”, inga diskvalificerande färger har varit med på beskrivning

Otillräckliga markeringar huvud: 14 %    Saknade kindmarkeringar: 1,6 % (3 st)
Otydliga selmarkeringar: 8 %   Saknade selmarkeringar: 0 %

49 % av hundarna hade stubbsvans, 33 % löst ringlad, 10 % hårt ringlad och 8 % ”annat”

2,3 % (2 st) av hanarna var kryptorchida.

Helhetsintryck
Höjd: 8,5 % liten, 8,5 % stor
Längd: 9,5 % kort, 15 % lång
Bröstdjup: 0,5 % (1 st) djup, 11 % grund
Hull: 7 % lågt, 9 % högt
Bett: 1 % (2 st) överbett, 0,5% (1 st) underbett, 0,5% (1 st) ojämnt bett
Tänder: 25 % saknar minst en tand. Av hundarna med tandbortfall saknar 62 % 1 tand, 26 % 2 tänder, 10 % 3 tänder och 2 % (1 st) 4 tänder
Pälskvalité: 32 % mjuk päls
Täckhår, längd: 5 % långt, 7 % kort
Täckhår: 15 % öppen
Underull: 11 % otillräcklig (majoriteten av dessa var i fällning), 2 % (4 st) saknade underull (samtliga var urfällda tikar)
Resning: 0 % otillräcklig resning
Könsprägel: 4 % svag
Muskulatur: 3 % otillräcklig, 0 % överdriven
Benstomme: 16 % klen, 1,6 % (3 st) grov

Huvud
Huvud, storlek: 22 % litet, 0,5 % (1 st) stort
Huvud, form: 8 % bred, 12 % smal
Skalle/nos, form: 27 % dåligt utfyllt nosparti, 9 % framträdande kinder
Skalle/nos, längd: 1,6 % (3 st) kort skalle, 41 % kort nos
Ögon, färg: 39 % ljus, 0,5 % (1 st) gul, 5 % ring
Ögon, form: 21 % runda, 0,5 % (1 st) sneda
Öron: 3 % stora, 11 % små, 19 % lågt ansatta, 0 % högt ansatta, 14 % vidställda, 0 % mjuka
Hjässa: 4 % välvd, 5 % pannfåra/rynkor
Stop: 8 % överdrivet, 6 % otillräckligt
Hjässa/noslinje: 19 % ej parallella
Nosparti, form: 13 % snipigt, 0 % trubbigt
Underkäke: 18 % kort, 0 % framskjuten, 3 % smal
Läppar: 14 % lösa, 44 % läppficka

Framparti
Hals: 34 % kort, 0 % grov
Bröstkorg, form: 30 % flat, 0,5 % (1 st) rund
Bröstkorg, längd: 18 % kort, 24 % kort bröstben
Förbröst: 29 % outvecklat, 0 % överdrivet
Armbågar: 11 % utåtvridna, 8,5 % intryckta
Skulderläge: 17 % framskjutet
Skuldra, längd: 6 % kort
Skuldervinkel: 27 % öppen, 0 % övervinklad
Överarm, längd: 11 % kort, 1,6 % (3 st) lång
Underarm, längd: 4 % kort, 6 % lång
Underarm, form: 16 % rak, 0 % krum
Frambensställning: 16 % tåvid, 0,5 (1 st) tåtrång
Mellanhänder: 13 % veka, 2 % (4 st) stela
Tassar, form: 4 % runda, 14 % långa, 6 % platta, 0,5 % (1 st) små
Tassar, fasthet: 12 % öppna

Rygg
Rygg, fasthet: 0,5 % (1 st) eftergivande
Rygglinje: 19 % välvd/karp
Övergång manke/rygg: 3 % knick, 6 % sänkt
Rygg, lutning: 14 % överbyggd
Länd, längd: 8,5 % lång, 1,6 % (3 st) smalt

Bakparti
Kors, lutning: 9,5 % brant, 1 % (2 st) flat
Kors, bredd: 3 % smalt
Knävinkel: 28 % öppen, 1 % (2 st) övervinklad
Hasvinkel: 12 % öppen, 3 % övervinklad
Bakbensställning: 1 % (2 st) tåtrång, 4 % tåvid, 2 % (4 st) hjulbent, 4 % hastrång
Lår: 4 % smala
Underben, längd: 8 % lång, 1,6 % (3 st) kort
Mellanfot: 2 % långa, 2 % korta

Rörelser
Rygg, fasthet: 20 % välvd/karpande, 0,5 % (1 st) svank
Rygg, lutning: 26 % överbyggd
Frambensrörelser: 6 % korta, 2 % (4 st) höga
Spårvidd fram: 13 % trång, 19 % vid
Bakbensrörelser: 17 % korta, 35 % underställda
Spårvidd, bak: 24 % trång, 3 % vid
Helhet rörelser: 11 % otillräckliga, 5 % oharmoniska

Mentalitet
Tillgänglighet: 5 % osäker, 0 % aggressiv
Tandvisning/mätning: 20 % berörd, 0,5 % (1 st) ohanterbar
Temperament: 1 % (2 st) obalanserat livlig, 0 % slö

Topplista vanligaste felen:
44% läppficka

41% kort nos

39% ljusa ögon

35% underställda bakbensrörelser

34% kort hals

32% mjuk päls

30% flat bröstkorg

29% outvecklat förbröst

28% öppen knävinkel

27% dåligt utfyllt nosparti

27% öppen skuldervinkel

26% överbyggd i rörelse

25% tandförlust

24% kort bröstben

24% trång spårvidd bak

22% litet huvud

21% runda ögon

20% välvd/karpande rygglinje i rörelse