Specialklubben för Västgötaspets

Omplaceringar

Behöver din hund ett nytt hem?

Ibland blir inte allt som man tänkt sig, och man kanske behöver ordna ett nytt hem till sin västgötaspets.
Många gånger kan din uppfödare hjälpa till, de har ibland tidigare valpköpare som gärna vill ha en till hund. Är det inte så är du varmt välkommen att kontakta oss.
SKV har erfarna funktionärer med kunskap om rasen och dess behov och också erfarenhet av egna omplaceringshundar.
Eftersom man också kan anmäla intresse för en omplaceringshund till oss, kan vi ofta ganska snabbt sätta dig i kontakt med ett lämpligt hem. I de fallen finns vi som en första kontakt med personen och berättar om hunden och om de fortfarande är intresserade får du deras kontaktuppgifter för att fortsätta samtalet.
Blir det inte helt rätt, hjälper vi dig att leta vidare.

Vi rekommenderar att du ringer och pratar med Åsa Dahlberg, tel 070-316 07 60.
Vill du hellre sätta in en annons på hemsidan eller i nästa medlemstidning, hjälper vi dig gärna att sätta ihop en text med adekvat information om hunden. Bifoga gärna ett foto på hunden.
OBS! Din annons ska skickas till omplacering@vastgotaspets.se

Som medlem i SKV och SKK är man skyldig att följa SKK:s grundregler vid valpförsäljning och omplacering (gäller alltså även vuxna hundar vare sig de skänks eller säljs vidare).

Du behöver inte vara medlem i SKV för att få hjälp att placera om din hund! Vi hjälper alla västgötaspetsar att hitta ett bra hem!
Vi ser dock gärna att man ger ett gåvomedlemskap till den nya ägaren även när man omplacerar en vuxen hund.
Du sätter då in 100 kr på SKV:s Postgiro 89 09 29-3 eller Bankgiro 5662-8316
Märk betalningen med den nye ägarens namn, adress och ort.

Mejla också informationen till vår kassör så att hon kan kontrollera betalningen. Det gör du på kassor@vastgtoaspets.se
Avgiften gäller för 1 år framåt och tidningen Västgötaspetsen skickas till den nya medlemmen efter att betalningen registrerats.

Vill du anmäla intresse för omplaceringshund?
Ibland händer det att en hund behöver ett nytt hem. Att en hund omplaceras betyder inte per automatik att det är en problemhund.
Nedan finner du nyttig information och hur du anmäler intresse för en omplaceringshund.
Läs den innan du fyller i formuläret.

Det är väldigt många som anmäler intresse för att köpa en vuxen hund och det kan ta lång tid innan en hund blir er.
Vi har ingen ”turordningskö” bara för att vi tar emot intresseanmälningar. Det är aldrig först till kvar, då det är hundens behov som styr och ägaren som väljer nytt hem till den. SKV hjälper dock gärna till i kontakten mellan hundägare och intressent.

De flesta som behöver placera om sin hund gör det efter långt övervägande och det är ett svårt beslut att ta även om man vet att det är rätt för hunden.
Det är sällan ”problemhundar” men visst kan hundar ha problem med saker.
Det gör att vi vill ha mycket information om er som vi kan lämna till en ägare så att de känner sig trygga i att det blir rätt hem för hunden.

Vi vill också klargöra att det inte handlar om ”adoption”, ta emot eller att få en gratis hund. 
De flesta tar betalt för sin hund, även om det förekommer att hundar omplaceras utan kostnad för den nya ägaren.
Den biten ska vi inte lägga vi oss inte i, men det är viktigt att känna till att det inte är ett billigt sätt att skaffa hund.
Det är viktigt att tänka igenom även detta, precis som när man skaffar valp, det är inte bara inköpet som kostar.
Nästan alla hundar är försäkrade och vaccinerade så det brukar inte vara några problem att försäkra in hunden på valfritt bolag, men det kan variera gällande hundens ålder mm.

Har ni önskemål om kön eller ålder? Ju fler önskemål desto svårare att hitta hund men självklart är det så att man försöker matcha även det, men försök att inte ha för snäva önskemål.
Det spelar sällan någon roll om man bor i lägenhet eller hus i skogen, det som spelar roll är vad man gör med sin hund, vissa hundar har högre energinivå än andra och en del är vana vid mycket träning och andra är mest soffpotatisar.

Självklart är ni varmt välkomna att ringa då många frågor kan uppstå, men efter ett samtal vill vi att ni fyller i vårt formulär så vi kan spara er information och lätt plocka fram den då en ägare hör av sig och behöver hjälp att hitta ett nytt hem till sin hund.
Tänk på att det inte går att veta hur snabbt det går att ”få” en omplacering. Det kan gå fort och det kan ta lång tid.
Och glöm inte att man inte är mindre värd som hundägare bara för att man får vänta, en del hundar har andra behov än alla kan erbjuda.

Det finns olika omständigheter som gör att någon inte kan ha kvar sin hund.
Dock ska man ha i åtanke att alla hundar har livserfarenheter som man ska ta hänsyn till när den ska hitta sitt nya hem. Man ska komma ihåg att alla hundar som byter hem har rätt till ”inskolning”, d.v.s. behöver börja om med ensamhetsträning till ex, ofta går det ganska lätt, men det är nya människor, nytt hem, nya ljud och hunden behöver få vänja sig vid detta.
Även om inte hunden har några direkta problem så finns det saker att ta hänsyn till.
Det innebär att hundens behov och erfarenheter kommer först, och inte människans behov av en hund =)

En del hundägare vill själva sköta omplaceringen och annonserar via hemsidan, en del får hjälp via sin uppfödare, därför kan det också vara värt att kontakta olika uppfödare och anmäla intresse hos dem.
Andra vill gärna ha hjälp att hitta rätt person till hunden och ser gärna att SKV är den första kontakten för intresserade.
Det är ytterst ovanligt att vi behöver annonsera på hemsidan för att hitta ett gott hem.

Vi får in många intresseanmälningar varje år och kan tyvärr inte alltid svara alla personligen men spar alla mejl. Samtidigt är det få hundar som behöver ett nytt hem. Det innebär att chansen till hund är relativt liten den här vägen. Vi rekommenderar att man kontaktar olika uppfödare om man är intresserad av hund, vare sig det är valp eller vuxen, och förbereder sig på en ganska lång väntan. 
Tänk på att beskriva noga och ärligt vad du har att erbjuda en hund, då det är ägarens första bild av dig som intressent!

Kontakt för omplacering:
Åsa Dahlberg
Bettna
Tel: 070-316 07 60
E-post: omplacering@vastgotaspets.se

[sform]1[/sform]