Specialklubben för Västgötaspets

Omplaceringar – info

Ibland händer det att en hund behöver ett nytt hem. Att en hund omplaceras betyder inte per automatik att det är en problemhund.
Det finns olika omständigheter som gör att man inte kan ha hunden kvar.
Dock ska man ha i åtanke att alla hundar har livserfarenheter som man ska ta hänsyn till när den ska hitta sitt nya hem. Man ska komma ihåg att alla hundar som byter hem har rätt till ”inskolning”, d.v.s. behöver börja om med ensamhetsträning till ex, ofta går det ganska lätt, men det är nya människor, nytt hem, nya ljud och hunden behöver få vänja sig vid detta.
Även om inte hunden har några direkta problem så finns det saker att ta hänsyn till.
Det innebär att hundens behov och erfarenheter kommer först, och inte människans behov av en hund =)

En del hundägare vill själva sköta omplaceringen och annonserar via hemsidan.
Andra vill gärna ha hjälp att hitta rätt person till hunden och ser gärna att SKV är den första kontakten för intresserade.
Hundar behöver sällan annonseras på hemsidan då det ofta redan finns ett flertal som är intresserade av en vuxen hund.
Vill du anmäla intresse läs mer längre ner.

Behöver Du hjälp att hitta ett nytt hem till Din hund?
Vi hjälper dig gärna med att sätta ihop en annons med adekvat information om hunden. Bifoga gärna ett foto på hunden.
Vill du, hjälper vi gärna till som en första kontakt för de som är intresserade, vi har också ofta personer som väntar på en vuxen hund som vi kan kontakta för att se om de kan vara rätt person för din hund.
OBS! Din annons ska skickas till omplacering@vastgotaspets.se eller ringas in till Åsa Dahlberg, tel 070-316 07 60.
Vi rekommenderar att du ringer när det gäller omplaceringsannons för att få med viktig information om hunden.

Som medlem i SKV och SKK är man skyldig att följa SKKs grundregler vid valpförsäljning och omplacering (gäller alltså även vuxna hundar vare sig de skänks eller säljs vidare).

Du behöver inte vara medlem i SKV för att få annonsera en omplacering här! Vi hjälper alla västgötaspetsar att hitta ett bra hem!

Gåvomedlemskap vid omplacering:
Vi ser gärna att man ger ett gåvomedlemskap till den nya ägaren även när man omplacerar en vuxen hund.
Du sätter då in 100 kr på SKV:s Postgiro 89 09 29-3 eller Bankgiro 5662-8316
Märk betalningen med den nye ägarens namn, adress och ort.

Avgiften gäller för 1 år framåt.


Vill du anmäla intresse för omplaceringshund?

Det är väldigt många som anmäler intresse för att köpa en vuxen hund och det kan ta lång tid innan en hund blir er.
Det är viktigt att du läser informationen nedan innan ni mailar intresse!

Att en hund behöver nytt hem händer då och då. Vi har ingen ”kö” och det är aldrig först till kvar, då det är hundens behov som styr och ägaren som väljer nytt hem till den.

De flesta som behöver placera om sin hund gör det efter långt övervägande och det är ett svårt beslut att ta även om man vet att det är rätt för hunden.
Det är sällan ”problemhundar” men visst kan hundar ha problem med saker.
Det gör att vi vill ha mycket information om er som vi kan lämna till en ägare så att de känner sig trygga i att det blir rätt hem för hunden.

Vi vill också klargöra att det inte handlar om ”adoption”, ta emot eller att få en gratis hund. 
De flesta tar betalt för sin hund, även om det förekommer att hundar omplaceras utan kostnad för den nya ägaren.
Den biten lägger vi oss inte i, men det är viktigt att känna till att det inte är ett billigt sätt att skaffa hund.
Det är viktigt att tänka igenom även detta, precis som när man skaffar valp, det är inte bara inköpet som kostar.
Nästan alla hundar är försäkrade och vaccinerade så det brukar inte vara några problem att försäkra in hunden på valfritt bolag, men det kan variera gällande hundens ålder mm.

Har ni önskemål om kön eller ålder? Ju fler önskemål desto svårare att hitta hund men självklart är det så att man försöker matcha även det, men försök att inte ha för snäva önskemål.
Det spelar sällan någon roll om man bor i lägenhet eller hus i skogen, det som spelar roll är vad man gör med sin hund, vissa hundar har högre energinivå än andra och en del är vana vid mycket träning och andra är mest soffpotatisar.

Självklart är ni varmt välkomna att ringa då många frågor kan uppstå, men efter ett samtal vill vi att ni fyller i vårt formulär (länk) så vi kan spara er information och lätt plocka fram den då en ägare hör av sig och behöver hjälp att hitta ett nytt hem till sin hund.

Tänk på att det inte går att veta hur snabbt det går att ”få” en omplacering. Det kan gå fort och det kan ta lång tid.
Och glöm inte att man inte är mindre värd som hundägare bara för att man får vänta, en del hundar har andra behov än alla kan erbjuda.

Kontakt för omplacering:

Åsa Dahlberg
Bettna
Tel: 070-316 07 60
E-post: omplacering@vastgotaspets.se