Specialklubben för Västgötaspets

Styrelsen

Nedan presenteras styrelsen.

Vill du nå samtliga i styrelsen med ett enda klick gör du det på den här adressen
—>>styrelsen@vastgotaspets.se

Ordförande
Mats Berglind
Mobil: 070-844 67 46
E-post: ordf@vastgotaspets.se

Vice ordförande
Anita Whitmarsh
Mobil: 070-296 39 57
E-post: v-ordf@vastgotaspets.se

Sekreterare
Eva Stormwall
Mobil: 070-143 33 64
E -post: sekr@vastgotaspets.se

Kassör
Lill Johansson
Mobil: 070-813 67 17
E-post: kassor@vastgotaspets.se

Ledamot
Maria Krång
Mobil: 070-312 75 70
E-post: ledamot1@vastgotaspets.se

Ledamot
Malin Öberg
Mobil: 070-943 82 01
E-post: ledamot2@vastgotaspets.se

Ledamot
Susanna Tvingby
Mobil: 073-622 59 89
E-post: ledamot3@vastgotaspets.se

Suppleant 1
Jenny Gustafsson
Mobil: 070-695 13 18
E-post: suppl1@vastgotaspets.se

Suppleant 2
Lasse Österlund
Mobil: 070-883 82 01
E-post: suppl2@vastgotaspets.se

Suppleant 3
Louise Wind
Mobil: 070-693 33 81
E-post: suppl3@vastgotaspets.se

Suppleant 4
Gunilla Björkman
Mobil: 070-799 18 15
E-post: suppl4@vastgotaspets.se

Revisorer:
Jan Helgesson
Mobil: 070-340 25 51

Jan Olausson
Mobil: 070-659 61 20

E-post: revisor@vastgotaspets.se

Revisorsuppleanter:
Karin Jonstad
Mobil: 0702-04 49 31

Ulla Käck
Mobil: 0739-85 63 64

E-post: revisorsuppl@vastgotaspets.se

Valberedning:
Annika Lundblad (sammankallande)
Christel Johansson
Gunn Jacobsson

E-post: valberedningen@vastgotaspets.se