Specialklubben för Västgötaspets

Styrelsen

Nedan presenteras styrelsen.

Vill du nå samtliga i styrelsen med ett enda klick gör du det på den här adressen
—>>styrelsen@vastgotaspets.se

Ordförande
Mats Berglind
Mobil: 070-844 67 46
E-post: ordf@vastgotaspets.se

Vice ordförande
Anita Whitmarsh
Mobil: 070-296 39 57
E-post: v-ordf@vastgotaspets.se

Sekreterare
Marianne Nilsson
Mobil: 073-039 67 68
E -post: sekr@vastgotaspets.se

Kassör
Lill Johansson
Mobil: 070-813 67 17
E-post: kassor@vastgotaspets.se

Ledamot
Åsa Dahlberg
Mobil: 070-316 07 60
E-post: ledamot1@vastgotaspets.se

Ledamot
Malin Öberg
Mobil: 070-943 82 01
E-post: ledamot2@vastgotaspets.se

Ledamot
Britt-Mari Oskarsson
Mobil: 070-277 44 13
E-post: ledamot3@vastgotaspets.se

Suppleant 1
Sanna Arndt
Mobil:
E-post: suppl1@vastgotaspets.se

Suppleant 2
Lasse Österlund
Mobil: 070-883 82 01
E-post: suppl2@vastgotaspets.se

Suppleant 3
Ann-Katrin Stenkvist
Mobil:
E-post: suppl3@vastgotaspets.se

Suppleant 4
Cecilia Bråkenhielm
Mobil:
E-post: suppl4@vastgotaspets.se

Revisorer:
Jan Helgesson
Mobil: 073-081 84 78

Louise Wind
Mobil: 070-693 33 81

E-post: revisor@vastgotaspets.se

Revisorsuppleanter:
Karin Jonstad
Mobil: 0702-04 49 31

Ulla Käck
Mobil: 0739-85 63 64

E-post: revisorsuppl@vastgotaspets.se

Valberedning:
Isabell Skarhall (sammankallande)
Maria Blücher
Christina L. Bengtsson

E-post: valberedningen@vastgotaspets.se