Specialklubben för Västgötaspets

Styrelsen

Nedan presenteras styrelsen.

Vill du nå samtliga i styrelsen med ett enda klick gör du det på den här adressen
—>>styrelsen@vastgotaspets.se

Ordförande
Mats Berglind
Mobil: 070-844 67 46
E-post: ordf@vastgotaspets.se

Vice ordförande
Gunilla Björkman
Mobil: 070-799 18 15
E-post: v-ordf@vastgotaspets.se

Sekreterare
Marianne Larsson
Mobil: 070-241 88 79
E -post: sekr@vastgotaspets.se

Kassör
Lill Johansson
Mobil: 070-813 67 17
E-post: kassor@vastgotaspets.se

Ledamot
Anita Whitmarsh
Mobil: 070-296 39 57
E-post: ledamot1@vastgotaspets.se

Ledamot
Susanna Tvingby
Mobil: 073-622 59 89
E-post: ledamot2@vastgotaspets.se

Ledamot
Maria Krång
Mobil: 070-312 75 70
E-post: ledamot3@vastgotaspets.se

Suppleant 1
VAKANT
E-post: suppl1@vastgotaspets.se

Suppleant 2
Louise Wind
Mobil: 070-693 33 81
E-post: suppl2@vastgotaspets.se

Suppleant 3
Malin Öberg
Mobil: 070-943 82 01
E-post: suppl3@vastgotaspets.se

Suppleant 4
Lasse Österlund
Mobil: 070-883 82 01
E-post: suppl4@vastgotaspets.se

Revisorer:
Berith Uhlén Svensson
Tel: 0300-54 51 46

Charlotte Andersson
Mobil: 073-775 11 11

E-post: revisor@vastgotaspets.se

Revisorsuppleanter:
Karin Jonstad
Mobil: 0702-04 49 31

Ulla Käck
Mobil: 0739-85 63 64

E-post: revisorsuppl@vastgotaspets.se

Valberedning:
Jan Helgesson (sammankallande)
Annika Lundblad
Elina Sandqvist

E-post: valberedningen@vastgotaspets.se