Specialklubben för Västgötaspets

Bli medlem

Specialklubben för Västgötaspets, SKV, är föreningen för dig som är intresserad av Västgötaspets.
Klubben bildades redan 1976, då kallad Västgötaspetsringen. 1986 blev klubben officiell rasklubb och bytte namn till Specialklubben för Västgötaspets.
Föreningen är ansluten till SKK.

Som medlem i SKV får du tillgång till de aktiviteter som klubben anordnar runt om i landet. Du får möjlighet att ställa ut din hund på de officiella utställningar och lydnadsprov klubben anordnar och kan vara med på våra sommarläger.

Du får också lägre pris på de exteriörbeskrivningar och vallanlagstest vi anordnar flera gånger per år.
Föreningens tidning ”Västgötaspetsen” kommer i din brevlåda 4 gånger per år och den tillsammans med hemsidan håller dig uppdaterad om allt som händer inom rasen.

Avelsrådet lämnar kostnadsfritt råd och anvisningar i allt som rör avelsfrågor.
Tikägare får hänvisning till lämpliga hanhundar inför parning.
Uppfödare får rätt till valphänvisning via valpförmedlare, hemsida och klubbtidning.

—————————————————————————————-

Medlemsåret är rullande, dvs ett år framåt från det datum som medlemskapet tecknades.

Medlemsregistret sköts av SKK som skickar ut medlemsfakturorna och tar emot betalningen. Medlemskort skickas ut efter att betalning inkommit till SKK.
De som blivit medlemmar före 2013-12-17 får sina medlemsfakturor i januari varje år. Senare medlemmar får dem löpande under året.

Frågor om medlemskap tas i första hand med medlemsrådgivarna på SKKs medlemsservice, telefon 08-795 33 44, e-post medlem@skk.se

Ja, jag vill bli medlem i klubben (klicka här)!
Jag vill bli familjemedlem i klubben (klicka här)!

—————————————————————————–

Valpgåvomedlemskap betalas av uppfödaren på samma sätt som tidigare. Meddela SKVs kassör som sedan rapporterar vidare till SKK. Kostnaden är densamma.

SKK vill gärna ha personnummer på de nya medlemmarna – då får de automatiskt information om vilka som redan är medlemmar inom SKK och tex eventuella adressändringar.
Eventuella frågor om valpgåvomedlemskap besvaras av kassören, Lill Johansson, e-post: kassor@vastgotaspets.se
Vid adressändring ska kassören meddelas via post, mejl eller telefon.
Kassör
Lill Johansson
Jutabo Utsikten
507 90 Brämhult

Mobil: 0708 – 136 717
e-post: kassor@vastgotaspets.se

Medlemsavgifter

Medlemsavgift helbetalande i Sverige 275 kr
Medlemsavgift helbetalande från utlandet 300 kr
Medlemsavgift ungdom (under 18 år) 50 kr
Familjemedlem 100 kr
Gåvomedlemskap (betalas av uppfödaren) till valpköpare i 1 år 100 kr
Gåvomedlemskap UTLAND (betalas av uppfödaren) till valpköpare i 1 år 125 kr

Så här gör du vid valpgåvomedlemskap:

Betala avgiften till
Swish 1230076471
plusgironummer: 890929-3
eller
bankgiro: 5662-8316

från utlandet: NDEASESS IBAN NR SE81 9500 0099 6026 0890 9293

och ange tydligt namn, adress, telefonnummer, personnummer och gärna e-postadress
————————————————–

Välkommen som medlem i SKV!