Specialklubben för Västgötaspets

Bli medlem

Specialklubben för Västgötaspets, SKV, är föreningen för dig som är intresserad av Västgötaspets.
Klubben bildades redan 1976, då kallad Västgötaspetsringen. 1986 blev klubben officiell rasklubb och bytte namn till Specialklubben för Västgötaspets.
Föreningen är ansluten till SKK.

Medlemsförmåner

Som medlem i SKV får du tillgång till (observera att det är hundens ägare enligt SKK:s Hunddata som ska vara medlem för att få förmånerna)

 • diverse aktiviteter som klubben anordnar runt om i landet, så som lydnadsprov, läger etc.
 • möjlighet att ställa ut din hund på SKV:s officiella utställningar
 • förtur till exteriörbeskrivning samt en lägre avgift
 • förtur till vallanlagstest samt en lägre avgift
 • förtur till en del övriga SKV-arrangemang samt en lägre avgift
 • Klubbtidningen ”Västgötaspetsen” med 4 nummer per år
 • Fri avelsrådgivning samt anvisningar i allt som rör avelsfrågor
 • Tikägare får hänvisning till lämpliga hanhundar inför parning
 • Uppfödare får rätt till parnings- och valpannonser på hemsidan samt valphänvisning via SKVs valpförmedling
 • Du får rätt att köpa annonsplats i klubbtidningen
 • Rabatt på hundförsäkring hos Agria
 • Du får tillgång till våra lösenordskyddade sidor på vår webbplats, bl. a. exteriörbeskrivnings- och vallanlagstestprotokoll på samtliga beskrivna och testade hundar, styrelse- och årsmötesprotokoll mm.

Medlemsåret är rullande, dvs ett år framåt från det datum som medlemskapet tecknades.

Medlemsregistret sköts av SKK som skickar ut medlemsfakturorna och tar emot betalningen. Medlemskort skickas ut efter att betalning inkommit till SKK.
De som blivit medlemmar före 2013-12-17 får sina medlemsfakturor i januari varje år. Senare medlemmar får dem löpande under året.

Frågor om medlemskap tas i första hand med medlemsrådgivarna på SKKs medlemsservice, telefon 08-795 33 44, e-post medlem@skk.se

Ja, jag vill bli medlem i klubben (klicka här)!
Jag vill bli familjemedlem i klubben (klicka här)!  (gäller personer skrivna på samma adress som huvudmedlemmen.)

—————————————————————————–

Valpgåvomedlemskap betalas av uppfödaren på samma sätt som tidigare. Meddela SKVs kassör som sedan rapporterar vidare till SKK. Kostnaden är densamma.

SKK vill gärna ha personnummer på de nya medlemmarna – då får de automatiskt information om vilka som redan är medlemmar inom SKK och tex eventuella adressändringar.
Eventuella frågor om valpgåvomedlemskap besvaras av kassören, Lill Johansson, e-post: kassor@vastgotaspets.se
Vid adressändring ska kassören meddelas via post, mejl eller telefon.
Kassör
Lill Johansson
Jutabo Utsikten
507 90 Brämhult

Mobil: 0708 – 136 717
e-post: kassor@vastgotaspets.se

Medlemsavgifter

Medlemsavgift helbetalande i Sverige 300 kr
Medlemsavgift helbetalande från utlandet 325 kr
Medlemsavgift ungdom (under 18 år) 50 kr
Familjemedlem 125 kr
Gåvomedlemskap (betalas av uppfödaren) till valpköpare i 1 år 100 kr
Gåvomedlemskap UTLAND (betalas av uppfödaren) till valpköpare i 1 år 125 kr

Så här gör du vid valpgåvomedlemskap:

Betala avgiften till
Swish 1230076471
plusgironummer: 890929-3
eller
bankgiro: 5662-8316

från utlandet: NDEASESS IBAN NR SE81 9500 0099 6026 0890 9293

och ange tydligt namn, adress, telefonnummer, personnummer och gärna e-postadress
————————————————–

Välkommen som medlem i SKV!