Specialklubben för Västgötaspets

Länkar och info från SKK


Följ länkarna nedan för att läsa SKKs info i PDF-format.

SKKs webbpolicy

SKKs webbregler

SKKs webbtips 

Registreringsregler SKK

Hunddata

Avelsdata

Utställnings- och championatbestämmelser 

Breed Specific Instructions, BSI

Köpa hund (SKKs sida med information och annonsplats)