Specialklubben för Västgötaspets

Täckhundslista – Info

Täckhundslista

Hanar till avelstjänst för renrasiga, registrerade lämpliga tikar.

Övergripande avelsmål för rasen
Avelsarbetet med västgötaspets inriktas framför allt på att behålla rasen frisk, ursprunglig och naturlig, med god fertilitet, bibehållna vallningsanlag, en stabil mentalitet, en allsidig bruksduglighet och som en väl fungerande familjemedlem.

SKV anser att det är ytterst viktigt att förvalta alla rasens rastypiska attribut och inte förändra eller förädla den, varken exteriört eller mentalt. Vi har ett gammalt kynologiskt arv att förvalta. Rasen är sund. Mången västgötaspets blir 13–14 år eller äldre med bibehållen vitalitet. SKV strävar efter att rasen skall förbli den sunda, robusta och naturliga hund den alltid varit, nämligen en hundras utan överdrifter.

Läs mer om SKVs gällande avelsmål och riktlinjer (2019) –>här

Du kan ladda ner RAS (2019) som pdf –>här

OBS! Listan enbart omfattar hanar som av ägarna medgetts vara tillgängliga för avel. Det betyder inte att de är erfarna avelshundar – bara att de är möjliga för användning. SKV tar inget ansvar för hanarnas avelsegenskaper. Listan ska endast ses som en service för tikägaren att få kännedom om var hanarna finns.
Hanhunden skall också ha två normalt utvecklade testiklar för att vara aktuell för avel. Kontrollera detta innan du anmäler din hane till listan!

Du anmäler din hane till täckhundslistan –>här. Bifoga gärna nytaget foto på hunden ståendes i profil.
Vill du uppdatera tidigare information går det bra att maila till tackhundslistan@vastgotaspets.se.

Vänligen anmäl även ändringar (t.ex. adress eller tel.nr) samt om du önskar att din hane ska plockas bort från listan (dödsfall, kastrering tillräckligt många valpar mm, mm.).
Hanar med registreringsår mer än 10 år bakåt raderas automatiskt, vid närmaste årsskifte om ägaren ej meddelar annat. Hanar som uppnått max rekommenderat antal avkommor, 20 st, plockas också bort.

Uppgifter om hanarna ur RAS-data och tester samt beräkning av inavelsgrad för planerad parning lämnas av Eva Lidman, mobil 070-289 54 68. Eller skicka ett mail: tackhundslistan@vastgotaspets.se
Är den planerade parningen mellan två svenskregistrerade hundar kan du få inavelsgrad beräknad på SKK Avelsdata under ”Provparning” –>här