Specialklubben för Västgötaspets

SKK-info


Här hittar du info SKK ber oss dela samt några av de viktigaste länkarna.


SKK på turné
Under hösten kommer SKK visionsarbete, SKK 2030, att åka på turné runtom i Sverige. Målet är att de ska kunna träffa så många medlemmar som möjligt mellan den 13 september och 17 november. De kommer att gå ut med information på sin hemsida, i sina sociala medier och genom nyhetsbrev till de medlemmar de har kontaktuppgifter till (gäller länsklubbarna och de klubbar som har SKKs medlemsadministration).

Det här är ett mycket bra tillfälle för SKVs medlemmar att vara med och påverka SKKs framtid.

På SKKs hemsida finns information om SKK 2030 i allmänhet och om turnén i synnerhet, där kommer de även publicera vilka lokaler de har träffarna i.

Det finns också en sida där medlemmar kan anmäla intresse för att delta vid träffarna, det är inget som krävs – alla får komma – men det hjälper dem i planeringen av turnén.

Det finns en film på SKKs hemsida som beskriver Vision 2030.

SKK 2030 på SKK.se

Information om turnén på SKK.se

Intresseanmälan för turnétillfällen

Facebookinlägg om turnén


Länkar

Registreringsbestämmelser 

Hunddata 

Avelsdata

Utställnings- och championatbestämmelser 

Köpa hund (SKKs sida med information och annonsplats)

Juridiska frågor och svar (egen sida)

SKKs etiska riktlinjer

SKKs grundregler (pdf)