Specialklubben för Västgötaspets

Nationellt dopingreglemente – hund

Information om Nationellt dopingreglemente för hund

Nu har Nationellt dopingreglemente för hund uppdaterats. Det nya reglementet trädde i kraft den 1 januari 2014 och gäller all hundsport i Sverige.
Svenska Kennelklubben, Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund och Svenska Draghundsportförbundet har tillsammans tagit fram regelverket som syftar till att skydda hunden.

Åtgärder som höjer hundens prestationsförmåga, som till exempel smärtstillande medel är inte tillåtet.
En hund som behöver någon form av behandling är inte är frisk och ska därför inte delta i aktiviteter som i grunden utövas för förarens tillfredsställelse. Ingen hund som deltar på tävling, utställning eller prov får vara sjuk eller skadad.

Hundägarens ansvar
Den som deltar vid utställning, prov och tävlingar inom ovan nämnda organisationer är skyldig att känna till Nationellt dopingreglemente för hund.

Vid behandling eller annan åtgärd är det hundägarens ansvar att förvissa sig om vad detta innebär för hundens rätt att delta inom verksamheten.
Den översyn av reglementet som nu gjorts har inte lett till några större förändringar när det gäller själva sakinnehållet. Det rör sig istället om mindre uppdateringar och en allmän redaktionell genomgång.
Kom ihåg! Även i fortsättningen gäller dessutom Jordbruksverkets föreskrifter avseende doping.

Ny ATC-förteckning

Även en uppdaterad ATC-förteckning med karenstider finns nu på skk.se. Dokumentet är ett komplement till Nationellt dopingreglemente för hund.

ATC-förteckningen med karenstider är ett internationellt kemiskt klassifikationssystem för olika substanser.

Den nya ATC-förteckningen gäller från och med den 1 januari 2014.

Läs mer

Vid frågor om Dopingreglementet ställ dessa till dopk@skk.se.

Alla dokument rörande Dopingreglementet finns på www.skk.se.
Om någon klubb ändå vill ha häftet ”Nationellt dopingreglemente för hund” som trycksak kan ni mejla er beställning till tavling@skk.se.