Specialklubben för Västgötaspets

Aktiviteter

Både SKV som klubb och våra medlemmar anordnar en hel del aktiviteter under året.

Klicka dig in i vår kalender för att se vad som händer härnäst och på de övriga sidorna under aktiviteter hittar du information och rapporter både från klubben och från aktiva medlemmar.

Betalning av avgift görs till SKV:s Plusgiro 89 09 29-3, Bankgiro 5662-8316 eller Swish 1230076471

Märk betalningen med vad som avses, datum & plats. Hundens namn och reg-nummer samt ägarens namn.